Akademik

Kurslar ve Seviyeler

FBÜ TÖMER’de Türkçe eğitimi Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metnine uygun bir şekilde; 

  • Başlangıç seviyesinde A1 ve A2 

  • Orta seviyede B1 ve B2 

  • İleriye seviyede C1 ve C2 olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır.  

Öğrencilerimiz 

  • A1 seviyesinde; 

Somut ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenir, günlük ifadeleri ve basit cümleleri anlayıp kullanabilir, kendilerini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir, kendileri hakkında sorulan sorulara yanıtlar verebilir. 

  • A2 seviyesinde; 

İlgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları anlayabilir, alışılagelmiş basit konularda ve durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir. 

  • B1 seviyesinde; 

Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkede karşılaştığı çoğu zorluğun üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarla kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir. 

  • B2 seviyesinde; 

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir ve kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları anlayabilir. Bu seviyede öğrenci kendini karşısındaki konuşura akıcı bir şekilde ifade edebilir, anadili konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilir. 

  • C1 seviyesinde; 

Geniş çapta, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Türkçeyi toplumsal ve mesleki yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. 

  • C2 seviyesinde;  

Okuduğu ve duyduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Kendini anında, çok akıcı ve açıkça ifade edebilir. Çözümü güç olan konularda da ince anlam farklılıklarını vurgulayabilir. 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.