Akademik

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sık Sorulan Sorular

    1.    Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün diğer okulların İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden farkı nedir?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerimiz, temel tasarım alanlarıyla birlikte multidisipliner çalışmalar bağlamında hem teknik hem teorik anlamda desteklenmektedir. Aynı zamanda kültür , tarih ve kuram dersleriyle desteklenen program, module şekilde gelişime uygun olarak tasarlanmıştır.
    
    2.    İç Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri arasında fark var mı?
İç Mimarlık programlarına sayısal puan ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programlarına eşit ağırlık puanı ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Mezuniyet durumlarında bu iki bölümden mezun olan öğrencilerin herhangi bir yetki ve yetkinlik farkı yoktur.
    
    3.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları hangi unvanı alarak mezun olmaktadır?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programından başarı ile mezun olan öğrenciye ‘İç Mimar’ unvanı ile mesleki yetki verilmektedir.
    
    4.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı için çizim yeteneğine sahip olmak şart mıdır?
Bu soru mesleği seçmeyi düşünen adayların neredeyse en sık sorduğu, sıkça da kaygılandıkları bir konudur. Çizim geliştirilebilen, geliştirilmesi vakit ve emek isteyen bir kabiliyettir. Adayın çizim kabiliyeti var ise bu konuya ilgisi olduğu, zaman harcadığı sonucu çıkarılabilir. İç Mimarlık alanı; tasarım fikrini ve fikrin hayata geçmesi için gereken ifadeleri birer araç olarak kullanır. Bu araçlar da çok çeşitlidir, yalnızca serbest el çiziminden ibaret değildir. Bu anlamda da Resim, Plastik Sanatlar alanlarından ayrılır. Dolayısıyla, her ne kadar serbest el çizimi kabiliyeti adayın kendini ifade etmesi için bir avantaj olabilse de tek başına yeterli olmadığı, geliştirilebildiği unutulmamalıdır. Mimarlığın düşünsel, teknik boyutu bağlamında serbest el çizimi yanında eğitim süresince temel tasarım alanlarının ortak iletişim aracı olan teknik çizim kuralları, bu kuralların uygulandığı program ve modelleme programları öğrenilir. Adayın ilgisi doğrultusunda da serbest çizim tekniklerinin geliştirilmesi için çeşitli yöntemler eğitim süresince geliştirilir. İsteğe bağlı olarak, müfredat içerisinde yer alan çeşitli seçmeli dersler yardımıyla öğrencilerin el çizim becerilerinin geliştirmelerine imkan sağlanır.
    
    5.    Eğitim süresi boyunca hangi programları öğreneceğim?
AutoCAD,  Photoshop, 3dsmax, Rhinoceros 3D gibi çok çeşitli görselleştirme ve çizim programları öğrenilmektedir.
Şu an halihazırda Bölümümüzün eğitim programı içerisinde yukarıda belirtilen bilgisayar programları kullanılmaktadır. Ancak bu programların da tıpkı serbest el çiziminde yukarıda değinildiği üzere öğrencinin kendini ifade etme araçlarından biri olduğu bilinci söz konusu olmalıdır. Öğrencilerin modelleme programları ile programlarda kendilerini geliştirme yöntemlerini öğrenmelerinin ve öğrendiklerinin ilerideki dönemlerdeki olası diğer teknolojilerle adaptasyonunu sağlayabilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
    
    6.    Eğitim süresince zorunlu stajlar var mı?
4. yarıyıl sonunda büro (ofis) stajı, 6. yarıyıl sonunda şantiye stajı olmak üzere iki adet zorunlu staj yapılmaktadır.Stajlar 30 iş günü olarak yapılır.
    
    7.    Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü bağlamında sunduğu fiziksel imkanlar nerelerdir?
Tüm öğrencilerimizin kullanımı için atölyeler, sınıflar ve bilgisayar laboratuvarları olmak üzere çeşitli fiziksel imkanlar sunulmaktadır.
    
    8.    ÇAP (Çift Ana Dal), Yan Dal imkanı var mı ?
Evet, anlaşmalı olan çeşitli bölümlerle çap ve yan dal yapılmaktadır.
    
    9.    İç Mimarların imza yetkisi var mı?
İç Mimarların, mimari iç mekan düzenleme hizmetleri kapsamında imza yetkisi vardır.
 
    10.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitimi kapsamında eğitim dışı ne gibi faaliyetlere yer verilmektedir?
Bölümde eğitim alan öğrenciler çok çeşitli çalıştaylara, yarışmalara, konferanslara, seminerlere, teknik gezilere, saha araştırmalarına, örnek incelemelere katılmaları için teşvik edilmekte ve olanaklar sağlanmaktadır.
    
    11.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları için kariyer olanakları nelerdir?
Bölüm mezunları iç mimarlık ve tasarım bürolarında, kamu ve özel kuruluşların ilgili bölümlerinde, üniversitelerin akademik birimlerinde, ilgili Meslek Odalarında, kendi serbest bürolarında mesleki çalışmalarını sürdürebilirler.
    
    12.    Fenerbahçe Üniversitesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için burs imkanları nelerdir?
Her eğitim öğretim yılında üniversite tarafından şartları ve oranları belirlenen burs olanakları mevcuttur. Burs olanakları için kayıt esnasında detaylı bilgi alınabilir.
    
    13.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) 2020 yılı taban puanı ve sıralaması nasıldır?

 

Puan türü

Kont.

Taban Puan

Sıralama

Burslu

EA

10

350,96132

130.286

%50 indirimli

EA

52

244,53519

627.918

 
    14.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün amacı nedir? 
Bu bölümün amacı tasarım konularına bütüncül olarak bakabilen, içinde bulunulan çevreye karşı algıları açık, gözlem ve analizler yaparak gündelik hayatın gerektirdiği iç mekan ve çevre tasarımlarının gerçekleşmesini sağlayabilen, disiplinler arası çalışmalar yürütebilen adayların yetişmesidir.
    
    15.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin nasıl bir vizyonu olması gerekir? 
Hayal gücünün, çevresel ve mekânsal farkındalığının yüksek olması, gözlem ve analiz becerilerinin yorumlanarak hayal edilen meselelerin eyleme dönüştürüldüğü, rasyonelleştirildiği bu meslekte başarılı bir kariyeri de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda, adayların olabildiğince gözlerini eğittikleri, genel kültürlerini geliştirdikleri, çeşitli çağ, dönem ve kültürlerde yaşam tarzlarını gözlemlemelerinin, gözlemledikleri meseleleri sorgulamalarının, farklı arayışlara girmelerinin, çeşitli alanlarda edindikleri hobiler ile farklı bakış açılarıyla meselelere yaklaşabilmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda sahip oldukları heyecan; sınırları zorlayan, sorgulayan, açıklığa hazır bir düşünme biçimi kazanmaları için önemli bir başlangıç olacaktır.
    
    16.    Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü eğitim dili nedir? 
Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere iki ayrı eğitim programı bulunmaktadır.
    
    17.    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölüm müfredatından bahseder misiniz?
Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölüm müfredatı, Tasarım Stüdyosu, Teorik, Teknik, Sunum ve Anlatım, Destekleyici ve Seçmeli derslerden oluşan tamamlayıcı ve dinamik bir yapıdadır. Bölümün temel dersi olan Tasarım Stüdyosu 1.sınıf 1.dönemden başlayarak lisans süresince devam eder. Mikro ve makro ölçeklerde mekanların iç dış bütünlüğü gözetilerek tasarlandığı proje dersleri edinilen teorik ve teknik bilgiler ile desteklenir.
    
    18.    Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün sahip olduğu eğitim kadrosundan bahseder misiniz?
Fenerbahçe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım kürsüsünün alanlarında akademik anlamda uzman olan hocaları, aynı zamanda meslek pratiğinin içinde bulunan ve üreten kimseler olmaları sebebiyle eğitim süresince öğrencilerini hem akademik hem de pratik anlamda desteklemektedirler.

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.