Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü TR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü TR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü günümüzde sosyal bilimlerin ana dallarından birisini oluşturmaktadır. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası siyaset kurumlarını, devletleri, devlet aygıtlarının gelişmelerini izleyerek sürekli kendisini yenilediği gibi aynı zamanda kendi dinamikleri ile uluslararası ilişkilerin, global örgütlerin, dış politikadaki güncel sorunların, küresel karar alıcıların ekonomik ve sosyal alana dolayısıyla toplumsal gelişmelere yön vermesi ile iyi yönetilmesi gereken siyaset içi ve dışı tüm kurumların, bürokrasinin ve toplumun tüm paydaşlarının siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler biliminin ortaya koyacağı araştırmalar, bilimsel rapor ve tespitler, ile birlikte yetiştireceği yüksek nitelikli insan gücü ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli katkılar yapacaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı sürekli olarak diğer sosyal bilimlerden de beslenmekte, çok disiplinli çalışma ve projelere imza atmakta ve bu alanı evrensel ilkeler, küresel, bölgesel ve yerel ilkeler, trendler ve öncelikler açısından yeniden yorumlamakta ve insanlığın düşünce ufkunu genişletmektedir. Bu nedenle söz konusu bilimsel eğitimin içeriği sürekli gelişen, değişen ve yenilenen dinamik bir alanı oluşturmaktadır. Diğer yandan gerek dijital tabanlı teknolojik gelişmeler gerekse inovasyon ve girişimcilik tabanlı yeni sermaye birikim ve üretim modeli, küresel ekonomiyi ve küresel ticareti her zamankinden daha fazla iyi yönetilen dış politika ve güçlü uluslararası ilişkiler yapılanmalarını ön plana çıkarmaktadır. Bu durum, sadece kamusal diplomasi için değil aynı zamanda iş dünyası, işveren organizasyonları ve diğer sivil toplum örgütleri (NGO’s) için de geçerlidir.

FBÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Türkçe Programı, FBÜ’yü Fenerbahçe camiası ile bütünleşen ve sahip olduğu sosyal ve beşeri ulusal ve uluslararası çevre ile bu çevrenin sahip olduğu sosyal, ekonomik olanakları, ilişki ağını ve ilişkileri kullanarak öğrencilerin teorik olarak yetiştirilmelerinin yanı sıra çalışma hayatının, endüstrinin, iş dünyasının ve sosyal yaşamın değişik çehreleri ile temas kurmasını sağlayacaktır. Bu temas öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri iş dünyasına hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını, bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne geçmelerini sağlayacak bilgi, deneyim ve beceriler ile donatılmalarını sağlayacaktır.