Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik çağdaş sağlık sistemi içinde, insan gereksinimlerini tanıyan, empati yapabilen, eleştirel düşünen, kendine güvenen, özverili, aktif, sorgulayıcı, girişimci, hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, kanıta dayalı çalışan, bağımsız karar verebilen, yaşam boyu öğrenme hedefiyle kendini geliştiren, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, hastalık halinde iyileştiren, ideal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmayı hedefleyen, bilim ve sanattan oluşan bir meslektir. 

Artan nüfus, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerin farklılaşması, sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden olmuş, bu da hemşireliği, çağımızın en çok aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir. 

Hemşirelik Bölümümüz; çağdaş teknoloji ve bilgiyi kullanabilen, ekip çalışmasına inanan, bütüncül bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, bireyin ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren ulusal ve uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşirelerin yetiştirildiği bir bölüm olma hedefinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Fenerbahçe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrenci odaklı anlayışı ile günümüzün, güncel teknolojiye dayalı laboratuvar donanımı ve alanında deneyimli, coşkulu, yenilikçi akademik kadrosu ile bireysel ve mesleki gelişiminiz için doğru adrestir.

 

MÜFREDAT

DERS PROGRAMI