Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; bilgisayar sistem yapısı, geliştirme ve etkin kullanım yöntemleri konularına ilişkin eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Günümüzde birçok alanda toplanan veriyi bilgiye dönüştürmek ve bu bilgiyi depolayarak analiz edebilmek, çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Bu problemin çözümü, girişimci, yenilikçi ve araştırmacı bilgisayar mühendisleri ile olanaklıdır.  

Bilgisayar mühendisliği bölümü; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak uluslararası düzeyde bir eğitim vermektedir. Bölümümüz bilişim sektöründeki hızla değişim gösteren ihtiyaçlara çözüm üretecek, yaratıcı, girişimci ve profesyonel iş hayatında tercih edilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim Türkçe yapılmakta olup öğrencilerimiz, bölümümüzün ilk iki yılında temel mühendislik derslerinin yanında programlamaya giriş, nesneye dayalı programlama ve veri yapıları gibi dersleri de alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda alacakları teknik seçmeli dersler ile istedikleri alanda uzmanlaşma imkânı bulurlar.  Öğrencilerimiz, sunulan yapay öğrenme, makina öğrenmesi, kriptografi, işlemci mimarisi, görüntü işleme, büyük veri, bulut bilişim ve gömülü sistemler gibi dersler ile endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneğini kazanırlar. 

Mezunlarımız, savunma sanayii, telekomünikasyon, spor bilişimi, medikal ve bankacılık gibi birçok sektörlerde çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyer yapabilirler.

 

MÜFREDAT

DERS PROGRAMI