Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Akademik alanda faaliyetlerine yeni başlamış bir üniversite olarak Fenerbahçe Üniversitesi’nin sağlayacağı heyecan, hırs, motivasyon, dinamik ve deneyimli  öğretim üyesi kadrosu ile Bölümümüz 2019-2020 akademik yılına başlamak üzere, geleceğin Endüstri Mühendisleri olacak ilk öğrencilerini beklemektedir. Fenerbahçe Üniversiteli olma ayrıcalığı ile Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği iş ortamına uyumlu müfredatı ile üretim ve hizmet işletmelerinin tüm süreçlerini tasarlayabilecek, yönetebilecek,  kontrol edebilecek, geliştirebilecek ve iyileştirebilecek, kısacası   disiplinler arası bir anlayışla işletmelerin faaliyetlerine ve geleceklerine yön verecek bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı amaçlamaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak ele alan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş bir mühendislik programı olarak diğer alanlara göre oldukça avantajlıdır. Günümüz işletmelerinin karmaşıklığı sistemlerin etkin, etkili ve verimli işletilmesini gerektirmektedir. Bunun yanında küreselleşme, uluslararasılaşma, Endüstri 4.0 ve benzeri gelişmeler ve dönüşüm projeleri,  çevik ve yalın sistemlere duyulan ihtiyaç;  bütünsel bakış açısı ile  büyük veriyi kullanarak sistemleri analiz etme, tasarlama, optimize etme ve yönetme, veri tabanını yönetme bilgi ve becerilerine sahip “endüstri mühendislerinin”  iş dünyasındaki önemini artırmaktadır.

Bölümümüzün teknik eğitimin yanında insan odaklı programı sayesinde Endüstri Mühendisi olarak mezunlarımız; eğitim, danışmanlık, ulaştırma, imalat, sağlık, bankacılık, bilişim, perakende, enerji, vb. gibi her sektörde çalışabilir. Mühendisten tepe yöneticisine kadar her pozisyonda görev alacak niteliklere sahip olan Endüstri Mühendisleri, milyonda 3,4 hatanın daha azını gerçekleştirmeyi hedefleyen, daha esnek olmak ihtiyacı duyan, iç ve dış müşteri tatminini en yüksek noktaya çıkarmayı amaçlayan, dünya piyasasında rekabet üstünlüğü yaratarak karını maksimize etmeyi planlayan firmalar için vazgeçilmez olacaklardır.

Endüstri Mühendisliği, 8 yarıyıllık bir programdır. Öğrencilerimiz 4 yarıyılda daha çok temel mühendislik ve temel bilim derslerini öğrenecekler ve sonraki 4 yarıyılda ise uzmanlık ve alan dersleri yoğunlukta olacaktır. Zorunlu derslerimiz ile birlikte müfredatımız 5. Yarıyıldan itibaren seçimli dersleri de içermektedir. Seçimli derslerimizle öğrencilerimize, verilen opsiyonlarda uzmanlaşma olanağı sağlamayı ve böylelikle iş hayatında çalışmak istediği sektöre ve pozisyona yatkın mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

Müfredatımız fizik ve matematik bilimleri, istatistik, yönetim bilişim, mühendislik ekonomisi, üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi, sistem analizi, simülasyon, yöneylem araştırması, kalite mühendisliği, yönetim ve organizasyon, programlama alanlarındaki dersleri içermektedir. Son iki yarıyılda gerçek hayattan vakalar incelenerek çözüm yollarının araştırılması, yenilikçi yaklaşımlar, model tasarımı gibi konuların ele alınacağı tasarım ve bitirme projeleri ile de dört yıllık bilgilerin pekiştirtilmesi sağlanacaktır.

Öğrencilerimiz 30+30 iş gününü kapsayan staj ve yerinde uygulama çalışması yaparak, derslerde gördükleri konuların gerçek uygulamalarını izleme, edindikleri bilgileri pekiştirme  ve bu uygulamalara katılma şansı bulacaklardır. Öğrencilerimizi, teorik ve pratik bilgileri birleştirmiş, analitik beceriye sahip, problem çözücü, yaratıcı, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın ve iş hayatına hazır olarak mezun etmeyi amaçlayan bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir.

En yakın zamanda yüksek lisans programımız da faaliyete geçirilecek olup dileyen mezunlarımıza uzmanlaşmak amacı ile kendi üniversitelerinde yüksek lisans yapma olanağı sağlanmış olacaktır. 

 

DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...