Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği iş ortamına uyumlu müfredatı ile üretim ve hizmet işletmelerinin tüm süreçlerini tasarlayabilecek, yönetebilecek, kontrol edebilecek, geliştirebilecek ve iyileştirebilecek, kısacası   disiplinler arası bir anlayışla işletmelerin faaliyetlerine ve geleceklerine yön verecek bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı amaçlamaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak ele alan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş bir mühendislik programı olarak diğer alanlara göre oldukça avantajlıdır. Günümüz işletmelerinin karmaşıklığı sistemlerin etkin, etkili ve verimli işletilmesini gerektirmektedir. Bunun yanında küreselleşme, uluslararasılaşma, Endüstri 4.0 ve benzeri gelişmeler ve dönüşüm projeleri, çevik ve yalın sistemlere duyulan ihtiyaç bütünsel bakış açısı ile büyük veriyi kullanarak sistemleri analiz etme, tasarlama, optimize etme ve yönetme, veri tabanını yönetme bilgi ve becerilerine sahip endüstri mühendislerinin iş dünyasındaki önemini artırmaktadır.

Bölümümüzün teknik eğitimin yanında insan odaklı programı sayesinde endüstri mühendisi olarak mezunlarımız; eğitim, danışmanlık, ulaştırma, imalat, sağlık, bankacılık, bilişim, perakende, enerji, vb. gibi her sektörde çalışabilir. Mühendisten tepe yöneticisine kadar her pozisyonda görev alacak niteliklere sahip olan endüstri mühendisleri, milyonda 3,4 hatanın daha azını gerçekleştirmeyi hedefleyen, daha esnek olmak ihtiyacı duyan, iç ve dış müşteri tatminini en yüksek noktaya çıkarmayı amaçlayan, dünya piyasasında rekabet üstünlüğü yaratarak karını maksimize etmeyi planlayan firmalar için vazgeçilmez olacaklardır.

Müfredatımız fizik ve matematik bilimleri, istatistik, yönetim bilişim, mühendislik ekonomisi, üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi, sistem analizi, simülasyon, yöneylem araştırması, kalite mühendisliği, yönetim ve organizasyon, programlama alanlarındaki dersleri içermektedir. Son iki yarıyılda gerçek hayattan vakalar incelenerek çözüm yollarının araştırılması, yenilikçi yaklaşımlar, model tasarımı gibi konuların ele alınacağı tasarım ve bitirme projeleri ile de dört yıllık bilgilerin pekiştirtilmesi sağlanacaktır.

 

MÜFREDAT

DERS PROGRAMI