Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü

Mimarlık, insana ve yaşama dair çok farklı ölçekte ve kapsamda mekanın, yapının ve çevrenin tasarlanması, uygulanması, süreçlerinin yönetilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel, teknik ve estetik kavramların bir araya getirilerek şekillendirildiği köklü bir meslek dalıdır.

Programımız, kuramsal ve uygulamalı alt yapıya sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden ve etkin olarak kullanabilen, evrensel tasarım ilkelerini benimsemiş, kaynaklardan verimli şekilde yararlanabilen, çağdaş ve özgün ürünler ortaya çıkarmak üzere araştıran ve üreten yetkin mimarların yetiştirilmesi amacıyla planlanmıştır. Mimarlık mesleğinin disiplinler arası işbirliğine uygun yapısı ile birlikte mezunlarımızın bir çok alanda görev alabilmeleri ve fark yaratan mimarlar olmaları hedefimizdir.

Mimar unvanı alan mezunlarımızın, mesleklerini çok boyutlu olarak değerlendiren, tarih ve toplum bilincine sahip, etik ilkelere önem veren girişimci ve lider niteliklerde bireyler olması amaçlanmaktadır. Programa dahil olan öğrencilerimizin, ülke ve dünya genelinde tasarımlar yapmak üzere yetki ve sorumluluğa sahip, iletişim, yönetim ve tasarım becerileri yüksek, farklı ölçeklerdeki bireysel ve toplumsal gereksinimlere en verimli biçimde çözüm üreten meslek uzmanları olarak kariyerlerine adım atmaları sağlanacaktır.

Mimar hayata her anlamda dokunur ve onu biçimlendirir. Mimarlık algılamaya, analiz etmeye, yorumlamaya dair bir çok eylem içermektedir. Mesleki uygulamalarda günümüz ihtiyaçlarının ve yeniliklerin izinde tasarımlar sürdürülmektedir. Mimarlık bu amaçla araştırma yapmaya ve keşfetmeye teşvik etmektedir. Alanında her tasarım kendi başına bir değerdir ve eşsizdir. Bu nedenle mimarlık eğitimi özgün olmak durumundadır. Kalıpların dışında teknik ve estetik enformasyonu harmanlayarak sorgulayabilen, eleştirebilen, farkındalık oluşturabilen, çok yönlü düşünebilen mimarların yetişmesi önem taşır. Mimarlık eğitimi, dünya genelinde geçerli ve güncel bir meslek kazanımı ile birlikte yaşam biçimine yansıyacak bir donanım edinme imkanı sağlamaktadır. Sanat dalları ile olan ilişkisi, çok farklı alanlardaki iş ortamları ile adapte edilebilir olma özelliği mimarlığı farklı ve özel kılmaktadır. Mimarlık sayısal ve sözel becerilerin bir arada yer almasını sağlarken hayal gücünü, bilimi ve teknolojiyi aynı alanda kullanma fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda probleme odaklanma, farklı çözüm önerileri sunma, tartışabilme, kendini ifade etme gibi önemli foksiyonları içermektedir. Meslek alanında analiz ve sentez yapma yeteneği önem taşır, her adımda farklı bakış açıları geliştirilir. Mimar tüm canlılara, kente, çevreye, topluma, yasalara karşı sorumluluk taşımaktadır. Tarihsel ve kültürel çevreye uyum içinde, koruma anlayışından uzaklaşmadan tüm disiplinlere saygı çerçevesi içinde tasarlayan ve üreten olmak durumundadır. Sürdürülebilirlik kavramını özümsemiş, evrensel tasarım ilkelerini benimseyen ve uygulayan çağdaş mimarlar olarak  çalışma hayatına katılmak önem taşımaktadır. Programımızda etik ve mesleki değerlere sahip çıkan, yetki ve sorumluluklarını bilen özgüven sahibi mimarlar yetişmesi hedeflenmektedir.

Mimarlık programımızda öğrenciyi sorgulamaya ve araştırmaya yönlendiren, özgür kılan bir eğitim anlayışı yer almaktadır. Teorik ve pratiğin iç içe geçtiği, işbirlikçi ve etkileşimli bir süreç sonunda sağlam bir alt yapının oluşturulması ve yetkin mimarların mezun olması sağlanacaktır. Önemli bir tarihsel ve sosyal çevre içinde, dinamik bir ortamda, güncel projeler, güçlü birliktelikler ve gelişmiş ağlar beraberinde sağlıklı bir eğitim alma ve alanında pratik yapma fırsatı bulunmaktadır. Dinamik ve büyük bir kent ölçeği içinde staj ve çalışma imkanları önemli avantaj sağlayacaktır. 

Mimarlık lisans programı süresi 4 yıldır. Programa Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Sayısal puan türü ile yerleştirme yapılmaktadır. Öğrenciler belirlenen koşullara uygun olarak burs imkanlarından yararlanabilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Teorik ve uygulamalı zorunlu derslerin yanı sıra ikinci sınıftan başlayarak seçime bağlı dersler bulunmaktadır. Farklı alanlardaki mesleki dersler sınıf, amfi, çizim-maket atölyeleri, tasarım stüdyoları ve bilgisayar laboratuvarları olmak üzere çeşitli dersliklerde yürütülmektedir. Eğitim sürecinde 2 ve 3 boyutlu ifade-sunum çalışmaları, atölye uygulamaları, temel tasarım çıktıları, bilgisayar destekli tasarım ürünleri, jüriler, yarışmalar, her alanda mimari proje çalışmaları adayları geliştirerek meslek yaşamına hazırlamaktadır. Mimarlık eğitimi farklı yerleşim ve kent gezileri, saha-şantiye ziyaretleri, tasarım, fotoğrafçılık, gezi vb. çeşitli kulüp çalışmaları, sergiler, konferanslar, çalıştaylar, seminerler gibi ders dışı bir çok aktiviteyi içermektedir. Mimarlık programında alanında uzman ve yetkin  bir eğitim kadrosu mesleki alanda başarılı mezunlar vermek üzere görev almaktadır.  

Programdan mezun olan adaylar ‘Mimar’ unvanı almaktadır. Mezun bir aday için görev alabileceği bir çok çalışma alanı bulunmaktadır. Öncelikle mimari proje hizmetlerini, rölöve, restitüsyon, restorasyon hizmetlerini, imar planlama, imalat projesi vb. çalışmalarını kapsayan mimari tasarım hizmetleri verebilmektedir. Mesleki kontrollük, proje ve şantiye koordinasyonu-planlaması, şantiye sorumluluğu, saha mimarlığı, mimari proje ve uygulama denetimi, kontrollük vb. mimari uygulama ve yönetim sorumlulukları alabilmekte, proje yönetimi alanında farklı başlıklar altında çalışmalar gerçekleştirebilmektedir. Sanatsal ve bilimsel faaliyetlerde bulunabileceği gibi şahsi ya da ortak olarak mesleki çalışmalarını sürdürebilmektedir. Mimar unvanı ile çok çeşitli çalışma alanları bulunan şirketlerde, bürolarda, bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında mimarlık hizmeti verilebilmektedir. Lisans mezuniyeti sonrasında tercih edilen uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebilmektedir. Mimari eğitim faaliyetlerinde görev alabilmekte, akademisyen olarak çalışmalarını sürdürebilmektedir. Mimarlık alanında çok fazla sayıda yurt içi ve yurt dışı iş olanağı bulabilmektedir.