Ekonomi İngilizce

Ekonomi İngilizce

Ekonomi günümüzde sosyal bilimlerin ana dallarından birisini oluşturmaktadır.  Çağdaş dünyada kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin artırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel kesimde kaynakların etkin kullanımı; ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünün yükseltilmesi, kalkınma ve büyümeyi sağlayacak şekilde olanakların kullanımı ve seferber edilmesi ekonominin temel ilke ve prensiplerinin toplumsal yaşamdaki önemini ve yerini her geçen gün artırmaktadır. 

Bu kapsamda, Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerinin günümüz dünyasında hızla gelişen veri bilim teknikleri, sayısal araçların kullanımı ve farklı program dillerine hakim olmasını hedeflenmektedir. Bu temas öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri dünyaya hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını, bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne geçmelerini sağlayacak bilgi, deneyim ve beceriler ile donatılmalarını sağlayacaktır.

DERS PLANI