Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce

Siyaset Bilimi, güç kavramının anlaşılması üzerine teşekkül etmiş bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Tanınmış siyaset bilimci Harold Lasswell’in açık bir biçimde not ettiği üzere siyaset, “kimin neyi ne zaman ve nasıl aldığına” ilişkin bir bilim dalıdır. Söz konusu disiplin uluslararası ilişkilerden oy verme davranışlarına, siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlardan otorite, özgürlük ve adalet kavramlarına yönelik felsefi çıkarımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, disiplinin uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset felsefesi ve Türk siyaseti olmak suretiyle dört alt dalından farklı dersleri seçme imkanına sahiptir. Bölümün müfredatı, disiplinin metodolojilerini kullanarak öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamalarına, farklı ülkelerdeki siyasal fenomenleri açıklama, mukayese etme ve genelleme yapabilmelerine yönelik tasarlanmıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, insan deneyiminin önemli bir boyutunu aydınlatmakla beraber mezunlarının siyasal yaşama daha iyi bir biçimde katılmaya hazır duruma gelmelerini sağlamaktadır. 

Bölümün mezunları, özel sektörün yanında kamu kuruluşlarında yönetim kademelerinde ve araştırmacı pozisyonlarında, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyonlarda, siyasi parti, siyasi hareketler gibi siyasi kurumlarda, çok uluslu şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında ve basın kuruluşlarında istihdam edilebilme olanağına sahiptirler.

DERS PLANI