Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve finansal sınırların büyük ölçüde kaybolması ve finansal piyasaların birbiriyle bütünleşmesi sonucu uluslararası finans konularının anlaşılmasının önemi artmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucu uluslararası finansal piyasalarda çokuluslu şirketlerin ve yatırımcıların işlem boyutları yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu uluslararası finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmış ve gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde uluslararası finans konularına hakim işgücüne duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. 

Üniversitemizde dünya standartlarında dizayn edilen ve güncel konuları kapsayan "Uluslararası Finans" programı Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda bu alanda duyulan işgücü ihtiyacını iyi yetişmiş mezunları ile karşılayabilmek amacıyla kurulmuştur.

 

MÜFREDAT

DERS PROGRAMI