Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; öğrencilerini iletişim, medya, iş dünyası, kültür, siyaset, işletme gibi çeşitli alanlarda temel bilgi birikimine ve donanımına sahip bireyler olarak yetiştirerek, bu kişilerin bu gibi farklı alanlarla, halkla ilişkiler ve tanıtım alanı arasında ilişki kurmayı becerebilen, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üreten, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yeni ve özgün düşünceler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın, aynı zaman da dünyadaki gelişmeleri takip eden üretken, özgüvenli bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarının strateji belirleme ve uygulamaya koyma süreçlerini kapsayan dersleri, atölyeleri ve projeleriyle, teorik bilgi ile pratik süreçleri bir arada yürütebilen bireylerin yetişmesini sağlayacaktır.
İletişim bilimleri açısından değerlendirildiğinde; halkla ilişkilerin tanımını ve yönünü analiz edecek bilgi düzeyine sahip, alanda yaptığı işi tanımlayabilen ve sorgulayabilen, bulunduğu çevreye karşı sosyal duyarlılığı yüksek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz günümüz dünyasında, ciddi bir rekabet ortamı mevcuttur. Şirketler, kurum ve kuruluşlar bu rekabet ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri ve daha önemlisi kendilerini geliştirmeleri için çeşitli yönetim anlayışları geliştirmek durumundadırlar. Bu gelişmeler ışığında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, çağdaş ve bilimsel yöntemler aracılığı ile nitelikli, mesleki bilgi ve formasyonu güçlü olan, yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş ahlakına sahip, teknolojik değişimlere ve gelişmelere açık olan sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli gençleri yetiştirecektir.

 

MÜFREDAT

DERS PROGRAMI