İçerikler

İngilizce Hazırlık Programı

Bölümler

İngilizce Hazırlık Programı

Modüler sistem nedir?

İngilizce Hazırlık Programı'nın öğretim programı modüler sisteme dayalıdır.

İngilizce Hazırlık Programı’nda bir akademik yıl, her biri 8 hafta süren 4 modülden oluşmaktadır. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nın (FBU-Placement) sonuçlarına göre öğrencilerimiz güz yarıyılının başında kendilerine uygun olan düzeylere; “Başlangıç” (A1), “Alt-Orta” (A2), “Orta” (B1) ve “Üst” (B2) yerleştirilirler. Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) düzeylerde genel İngilizce öğretilirken, Orta (B1) ve Üst (B2) düzeylerde akademik İngilizce öğretilir. Bir dilin yetkin kullanıcısı olabilmede gerekli; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, tüm düzeylerde bütünleşik bir anlayışla öğretilmektedir.

Modüler sistem, öğretim sisteminde değişime hızla uyum sağlayabilen esnek bir yapıdır.

Her modül, dinamik çalışma programına göre uygulanan öğretim süreçlerinden oluşmaktadır. Sistem, her öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerlemesini ve kendi gelişiminin farkında olmasını sağlar, öğrencilerin gelişimlerinin yakından takip edilmesine imkan verir.

Düzeyler:

Başlangıç düzeyi (A1)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi yok ya da çok yetersiz/çok az ise bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmeleri için sırasıyla A2, B1 ve B2 modüllerini de başarıyla geçmeleri gerekir. Akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilen öğrenciler, bahar dönemi sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirerek İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girerler.

Başlangıç düzeyi (A1) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Temel İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımına hakim olursunuz.
 • Okuduklarınızı ve dinlediklerinizi anlamaya yönelik beceriler kazanırsınız.
 • Paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temellerini kavrarsınız.
 • Topluluk içinde kısa süreli sunum yapma becerisi elde edersiniz.

Alt-Orta düzey (A2)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi başlangıç seviyesinin biraz üstünde ise bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmeleri için sırasıyla, B1 ve B2 modüllerini de başarıyla geçmeleri gerekir. Akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilen öğrenciler, bahar dönemi sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirerek İngilizce Yeterlik Sınavı’na (FBU-Proficiency) girerler.

Alt-Orta düzey (A2) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Aşina olduğunuz konular hakkında ana fikirleri ve ayrıntıları anlayabilirsiniz.
 • Günlük konular hakkında sözlü olarak basit ve kısa açıklamalar sunabilirsiniz.
 • Yarı-hazırlıklı durumlarda basit gerekçeler sunarak desteklediğiniz fikirleri savunabilirsiniz.
 • Basit kalıplar kullanarak soru sorup yanıtlayabilirsiniz ve fikir alış verişinde bulunabilirsiniz.
 • Sıkça karşılaşılan günlük kelimeler kullanılarak yazılmış kısa ve basit metinleri okuyabilirsiniz.
 • Aşina olduğunuz konularda bir dizi basit ifade ve cümle yazarak akıcı bir paragraf oluşturabilirsiniz.

Orta düzey (B1)

Öğrencilerin İngilizce bilgisi orta seviyede ise bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirmeleri için B2 modülünü de başarıyla geçmeleri gerekir. İsteyen öğrenciler, başarılı oldukları takdirde, İngilizce Yeterlik Sınavı’nı geçip, hazırlık programını bitirebilirler ya da C1 ve C2 düzeyinde İngilizce öğrenimlerine devam ederler.

Orta düzey (B1) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Genel konular hakkında gerekçelere dayalı okuma ve anlama yapabilir, ayrıntıları ve ana fikirleri tespit edebilirsiniz.
 • Genel konulara ilişkin dinleme yapabilir, kritik bilgileri ve ana fikirleri not alabilirsiniz.
 • Genel konulara ilişkin tutarlı açıklamalar yapabilir, gerçeklere dayalı bilgiler sunabilirsiniz.
 • Rutin olmayan, hazırlıklı olmadığınız durumlar dahil olmak üzere genel konularda kendinize güvenerek iletişim kurabilirsiniz.
 • Açık ve net yapılandırılmış, içerisinde sıkça kullanılan kelimelerin yer aldığı metinleri okuyabilirsiniz.
 • Genel konulara ilişkin basit akademik yazım kurallarına uygun, açık ve uzun paragraflar yazabilirsiniz.

Üst düzey (B2)

Öğrecilerin İngilizce bilgisi orta seviyenin üstünde ise, bu düzeyde öğrenime başlarlar. Bu düzeyden öğrenime başlayan öğrenciler, bu düzeyi başarı ile tamamlayıp İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler. İngilizce Yeterlik Sınavı’ndaki başarı durumuna göre güz yarıyılının sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilirler ya da istedikleri takdirde, C1 ve C2 düzeyinde İngilizce eğitimlerine devam edebilirler.

 Üst düzey (B2) kazanımları

İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyde başlayan bir öğrenciyseniz, modül sonunda;

 • Sosyal, akademik ve profesyonel hayatlarınızda karşılaştığınız, aşina olduğunuz veya olmadığınız konularda standart dili anlayabilirsiniz.
 • Geniş yelpazeye yayılan konularda özgün ve uzun konuşmaları anlayabilirsiniz.
 • Yapılandırılmış bir konuşmada önemli noktaları tespit edip, ana fikirlere dayalı notlar alabilirsiniz.
 • Nispeten daha az tahmin edilebilir durumlarda akıcı, doğal ve anlık iletişime geçebilirsiniz.
 • Rahatlıkla iletişim kurabilir ve söylemek istediklerinizi tam olarak ifade edebilirsiniz.

Modüler sistemde başarı notu ve bir üst düzeye geçme

Öğrenim görülen modülü en az 60 (altmış) puan not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, ilgili modülden başarılı sayılırlar ve bir üst düzey modüle devam hakkını elde ederler. Modül sonu not ortalaması 60 (altmış) puanın altında kalan öğrenciler başarısız sayılırlar ve takip eden dönemde başarısız oldukları modülü tekrar ederler. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

Modüler sistemde ölçme ve değerlendirme

Her modül, 8 haftalık öğrenme ve ölçme-değerlendirme süreci içerir. Öğrencilerin her modülde gelişimlerini ve eksiklerini tespit ve takip için ara sınav ve final sınavına ek olarak, kısa sınavlar uygulanmakta, portfolyo çalışmaları yürütülmekte, proje ve sunumlar yaptırılmaktadır. Her modül sonunda, öğrenciler, “A” (Çok İyi), “B” (İyi), “C” (Geçer), “F” (Kalır) harf notu ile değerlendirilirler. “F” harf notu alan öğrenciler, başarısız kabul edilerek aynı düzeyi tekrar ederler. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

Modüler sistemde devam

Öğrencinin derslere, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmesi zorunludur. Devam zorunluluğu İngilizce hazırlık programı için en az %80’dir. Öğrencinin bir modül boyunca devamsızlığı, ilgili modülün toplam ders saatinin %20’sini geçemez. Bir modülde yapılan devamsızlık süresi, diğer modülde yapılan devamsızlık sürelerine eklenmez. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

 

İngilizce Hazırlık Programı’nda sınavlar:

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement): İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce dil düzeylerinin belirlenmesi için çoktan seçmeli ve yazma bölümü olan Düzey Belirleme Sınavı’na girerler. Kayıt döneminde verilecek bu sınava yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin girmesi zorunludur. Düzey Belirleme Sınavı’nda, öğrencilerin dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, dinleme ve yazma becerileri değerlendirilir.  Bu sınavdan 65 puan ve üzeri puan alan öğrenciler Fenerbahçe Üniversitesi Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Sınavdan yeterli puanı almayan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programı'ndaki uygun düzeylerden birine yerleştirilir. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nda mazeret kabul edilmez. Bu sınavı kaçıran öğrenciler A1 düzeyinden öğrenime başlarlar. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

 

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) için örnek sorular:

Dil bilgisi için örnek soru:

Ashley: David looks so sad these days. Do you know what his problem is?

John: Well, I am not sure but it may be about his job. He is thinking of quitting his job if he _______  a good one.

a) is finding

b) finds

c) found

d) has found

Kelime bilgisi için örnek soru:

A new study conducted for the World Bank by Murdoch University's Institute for Science and Technology Policy (ISTP) has _______ that public transport is more efficient than cars.

a) applied

b) expanded

c) demonstrated

d) carried out

Okuma kısmı için örnek soru:

George pointed out to the reasons of the failure, but it was a futile act to save the company.

George _______.

a) didn’t want to save the company

b) was the reason of the failure

c) probably failed the company

d) discussed the causes of failure

 

Dinleme kısmında öğrenciler dinledikleri soruya göre, çoktan seçmeli cevaplar arasında en doğru ya da en uygun olan cevabı seçerler.

 

Yazma kısmı için örnek soru:

Write a paragraph describing a recent vacation that you took with your family. Be sure to describe the paragraph in detail, and conclude with what you loved most about your trip.

İngilizce Yeterlik Sınavı (FBU-Proficiency): İngilizce Yeterlik Sınavı, İngilizce Hazırlık Programı'nın çıkış sınavıdır. İngilizce Yeterlik Sınavı’nda daha önce başarısız olan öğrencilerin yanı sıra, yeni kayıt yaptırmış ve Düzey Belirleme Sınavı’ndan 65 puan ve üzeri puan almış öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek zorunlu değildir.

İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 100 üzerinden en az 60 puan almak suretiyle başarı sağlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı eğitiminden muaf tutulur ve ön lisans veya lisans eğitimlerine devam ederler.

İngilizce Yeterlik Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer. Yazılı sınavın ertesi günü ikinci oturum yapılır ve konuşma sınavı verilir. Konuşma sınavı yaklaşık 15 dakika sürer ve bu sınav için, öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda mazeret kabul edilmez. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

İngilizce Yeterlik Sınavı giriş şartları

Akademik yıl başında öncelikle İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) verilir. Bu sınavdan yeterli puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı'na (FBU-Proficiency) girmeye hak kazanırlar. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan (FBU-Placement) yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (FBU-Placement) sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programı’nda uygun düzeylerden birine yerleştirilirler. 

Güz, bahar ve yaz dönemi sonunda İngilizce Yeterlik Sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören B1 modülünü 80 ve üzeri bir not ile tamamlamış ya da B2 düzeyini başarıyla tamamlamış öğrenciler hak kazanır. (Lütfen detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönergesini okuyunuz.)

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.