Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya Bölümü ana hatlarıyla; enformasyon teknolojileri, dijital medya, dijital oyunlar, yazılım hizmetleri, internet ortamları gibi alanlarda uzmanlaşmayı içerirken farklı disiplinlerle kesişme noktalarının uygulamalı olarak öğretilmesini de amaçlamaktadır. Bu anlamda yeni iletişim platformlarında etkin kullanıcı ve söz sahibi olacak; içerik hazırlama, yönetim, dijital okuryazarlık, internet gazeteciliği ve pazarlama iletişimi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Yeni Medya Bölümü’nde öğrenciler, siyaset bilimi, sanat ve sosyoloji gibi bilimler arasındaki geçişkenliğin artmasıyla birlikte, bu disiplinlere yönelik bakış açılarına da katkıda bulunacak bir müfredat çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyeti göreceklerdir. Yeni medya alanının önemli şirket ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek iş birlikleri ve projelerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilecektir.