Yeni Medya Bölümü

Yeni Medya Bölümü

Yeni medya kavramının en önemli özelliği sesin, verinin, metnin ve görüntünün tek bir alt yapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanabilmesine ve işleme tabi tutulabilmesine imkân tanıyan sayısallaşma gerçeğidir. Günümüzde artık gazete, radyo ve TV gibi geleneksel medya da yeni medya üzerinden birbiriyle bütünleşmiş şekilde çalışma eğilimi göstermektedir.

Söz konusu bütünleşme Yeni Medya alanında uzmanlaşmayı çok önemli kılmaktadır. Artık medya sektörü, iletişim bilimcilerden sektör bağımsız olarak yeni medya bilgi ve birikimine ve vizyonuna sahip olmalarını beklemektedir.


Yeni Medya bölümü ana hatlarıyla; dijital medya ile diğer iletişim disiplinlerinin ilişkilerinin ve kesişme noktalarının uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu anlamda hedefe ulaşmak adına, yeni iletişim platformlarında etkin kullanıcı ve söz sahibi olacak; içerik hazırlama, yönetim, pazarlama iletişimi alanlarda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek amacıyla yola çıkıyoruz. 

Yeni Medya Bölümümüz akademik açıdan, alanla ilgili ar-ge çalışmaları yapmayı, yeni gelişmekte olan literatüre katkı sağlamayı, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi, uygulamalı bilimler alanında yeni projeler geliştirmeyi kendine hedef olarak koymaktadır.


Yeni medya aracılığıyla içerik üretimi, paylaşımı ve bilgiye ulaşma biçimlerimiz sürekli bir şekilde değişmektedir. Yeni iletişim teknolojileri içerik üretim ve paylaşımına yeni bir biçim getirmektedir. Facebook, Twitter, Instagram ve her gün sayıları önemli ölçüde artan sosyal medya mecraları, geleneksel medya araçları olarak tanımladığımız televizyon, gazete ve radyo gibi medya kanallarına içerek sağlamakta ve haber kaynağı olmaktadır. Yakınsama (convergence) kavramı, medya içeriklerinin üretimi ve kullanımında önemli bir kavram halini almaktadır. Haberciliğin yeni formu, üreticilerinden üretim, pazarlama ve eğitim gibi farklı uzmanlık alanlarında da yetkin olmalarını gerektirmektedir.

 

Tüm bu gelişmeler ışığında; yaşadığımız çağda, yeni medya dünyası için ihtiyaç duyulan bilgi ve birikime sahip, görsel-basılı yayıncılıktan internet gazeteciliğine ve sosyal medyanın tüm mecralarında etkin kullanıcı olabilecek, yeni iletişim teknolojilerine ve bu teknolojileri kullanabilecek ve sürdürebilecek nitelikli bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni Medya Programı, çağdaş ve bilimsel yöntemler aracılığı ile nitelikli, mesleki bilgi ve formasyonu güçlü olan, yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş ahlakına sahip, teknolojik değişimlere ve gelişmelere açık olan sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli gençleri yetiştirecektir.

 
Yeni Medya Programında öğrenciler, siyaset bilimi, sanat ve sosyoloji gibi bilimler arasındaki geçişkenliğin artmasıyla birlikte, bu disiplinlere yönelik bakış açılarına da katkıda bulunacak bir müfredat çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyeti göstereceklerdir.


Yeni medya alanının önemli şirket ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek işbirlikleri ve projelerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilecektir.

 

DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...