Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün temel amacı, gelişen spor endüstrisi için gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon bilgisiyle donatılmış beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir.

Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra çok genç nüfus potansiyeline sahip bir ülke olmamız nedeni ile beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş eğitimci ihtiyacı baş döndürücü bir hızda artmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak, ayrıca üniversitelerde akademik kadrolarda, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, özel spor tesislerinde, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve yerel yönetimlerde görev yapabilmektedirler.