Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün temel amacı gelişen spor endüstrisi için gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon bilgisiyle donatılmış beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir.