Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, güncel gelişim, değişim ve çeşitlenmeye ilişkin bilgi ve yetenekler ile yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer alan, uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütlerin yanı sıra, ulusal ve bölgesel işgücü gereksinimlerini de göz önünde tutarak oluşturulmuştur.

Endüstri Mühendisliği Bölümü imalat ve hizmet sektörlerinde etkinlik, etkililik ve verimliliğin yükseltilmesine verilen önemin artması ile çevik ve yalın sistemlere duyulan ihtiyaç, küreselleşme, Endüstri 4.0 ile gittikçe önemi artan, avantajlı bir bölümdür. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra imalat, yazılım/donanım, sağlık, bankacılık/sigortacılık, ulaştırma, inşaat, eğitim, danışmanlık ve pek çok sektörde yönetimin her düzeyinde çalışma imkanına sahip olacaktır.

Mimarlık Bölümü, dönüşüm ve uygulamalar gibi yeni gelişmeler; insana ve yaşama dair çok farklı ölçekte ve kapsamda mekanın, yapının ve çevrenin tasarlanması, uygulanması, süreçlerinin yönetilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel, teknik ve estetik kavramlarını bir araya getiren ve şekillendiren bir bölümdür. Mimarlık mesleğinin disiplinler arası işbirliğine uygun yapısı ile birlikte mezunlarının bir çok alanda görev alabilmeleri ve fark yaratan mimarlar olmaları hedeflenmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, kullanıcılara ait anatomik, ergonomik, psikolojik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel tüm veriyi saptayarak teknolojik gelişmelerin ışığında konforlu, zaman tasarruflu, özgün, işlevsel, estetik, kişi ya da kurumsal kimliğe özel çözümler üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Düşünsel ve yaratıcı kimliğin gelişmesi için hazırlanan programlarla; vizyon sahibi, özgün, yaratıcı ve evrensel olarak rekabet edebilecek donanıma sahip mezunların yetiştirilmesi için programın öncelikli amaçları arasındadır.