Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Aristotales ilk iletişim modelini içinde yaşadığı döneme göre şekillendirmiş, üç temel öğe olan kaynak, ileti, alıcıdan bahsetmiştir. Bugün iletişim, temelini M.Ö. 340’lardan aldığı halinden çok daha farklı bir boyutta algılansa da, iletişime giriş dersinde açılış Aristotales ile yapılır.


Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerini dijital devrimin toplumsal ve teknolojik yansımaları ile yetiştirirken, meslek etiği ve mesleğin temel teorik bilgilerinin özümsenmesine de önem vermektedir. 
Bugün yapay zeka ile iletişimin farklı bir boyutunu konuşuyor, Endüstri 4.0’ın etkileri ile yeni halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama stratejileri çiziyor, sinema ve televizyon alanlarında çığır açan teknoloji efektleri ile neredeyse eş zamanlı zamanda yolculuk yapıyoruz. İnsan olmanın bilinci ve sorumluluğu ile dijital devrimi birleştiren fakültemizde çağın olanaklarından yararlanarak geleceğe projeksiyon tutacak öğrencilerimizi, medya iş birliklerimiz ile henüz öğrenciyken iş yaşamına hazırlıyor, geleceklerini usta eller ile birlikte kurguluyoruz.