Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Günümüz dünyasında spor, yerelden uluslararası boyuta kadar bir endüstri ve bilim haline gelmiştir. Bu bağlamda spor endüstrisi içindeki istihdam alanlarının sayısı artmış ve nitelikli iş gücü ihtiyacı doğmuştur. Bu sebepten ‘Spor Endüstrisi’ içerisinde istihdam edilecek uzmanlaşmış kadroların olması zorunlu hale gelmiştir.

Spor endüstrisi içindeki nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayacak kaynakların başında üniversiteler gelmektedir. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tüm akademik yapılaşmasını spor endüstrisinin global yapısının ihtiyaçlarına göre planlamıştır. Bilimsel bilgiler ışığında tüm dünyada iş sahibi olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, üst düzey eğitim kalitesine sahip dünya üniversiteleri ile Erasmus anlaşmaları yapılmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz eğitim öğrenim faaliyetlerini bir kısmına yurt dışında devam edebileceklerdir.

112 yıllık bir tarihe sahip Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesindeki spor tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca akademik kadromuzun haricinde, başta Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesindeki uzman antrenör, spor yöneticisi, menajer gibi spor sektörünün önde gelen spor insanları ile doğrudan temas kurma, onların tecrübelerinde faydalanma imkanı elde edeceklerdir.

 

Doç. Dr. Murat Yalçın Beşiktaş

Fenerbahçe Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.