Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden oluşmaktadır. Küresel ilişkilerin geliştiği, hem finans hem de siyaset alanında etkisini gösterdiği günümüzde karmaşık ilişkileri anlamlandırmak ve açıklamak, aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası alanda bu ilişkilerin çıktılarını yorumlamak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin öncelikleri arasındadır.

Eğitim kalitesi yüksek, genç ve dinamik akademik kadrosu ile fakültemiz, odak noktası olarak aldığı öğrencilerimizin bu amaçlar çerçevesinde katılımlarını sağlayacak, dijital teknolojilerin, inovatif çalışmaların yer aldığı projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Geleceğin dijital üniversitesinde, güncel gelişmelerin içinde hem finans hem de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi Fenerbahçe Üniversitesi’ne bekliyoruz.