Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

Fakültemiz Uluslararası Finans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin hem Türkçe hem de İngilizce programlarından oluşmaktadır. Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, küreselleşme çatısı altında dijital devrimin olanakları ile ele alan fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin yorum yapma ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Günümüz dünyasında ekonomik, finansal, politik ve uluslararası ilişkiler gittikçe artan ölçüde karmaşık, küresel bir çerçevede gelişimine devam etmektedir. Bütün bu ilişkilerin analizi ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla, kuramsal ve ampirik düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, kuluçka ve dijital teknolojiler merkezi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası finans sektörleri ile işbirlikleri içinde olmak ve diplomasi kültürünü öğrencilerine evrensel standartlarda öğretmek fakültemizin temel amaçları arasındadır.