Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

Spor bilimleri alanında eğitim kalitesini arttırmayı, spor teknolojileri alanında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen FBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Ataşehir ve Kızıltoprak Dereağzı yerleşkelerinde bulunan tesisler üzerine kurulmuştur. Fakülte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden oluşmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün temel amacı gelişen spor endüstrisi için gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon bilgisiyle donatılmış beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektedir.

Antrenörlük Bölümü’nün temel amacı , egzersiz ve sağlığın geliştirilmesi, fiziksel uygunluk ve zindelik konusunda gerekli donanıma sahip, antrenörlük Eğitimi Programı’nda bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu yetiştirilmesini sağlamak için sporla ilgili kurum ve kuruluşların çeşitli spor disiplinlerinde gereken antrenör ihtiyacını karşılamaktır.

Spor Yöneticiliği Bölümü’nün temel amacı, gelişen dünyada her yönü ile gelişen spor endüstrisi içerisinde genel işletmecilik ile ilgili kavram ve yaklaşımların yanı sıra spor pazarlamasına hakim, ulusal ve uluslararası alanda rekabet ortamına hazır, spor ekonomisi ve teknolojilerinde öncü, disiplinlerarası çalışabilen öğrenciler yetiştirmektir. 

Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nün amacı insanların yaşamlarının kalitesini arttırıp zenginleştirecek rekreasyon programlarının uygulamasını yapabilecek ve geliştirebilecek genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından yetişmiş, belirli bir coğrafyada (şehir, destinasyon) rekreasyon faaliyetleri ile birlikte turizmin gelişimini yönlendiren ve yöneten rekreasyon liderleri yetiştirmektir.