Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sağlıklı ve kaliteli yaşamak, her bireyin hakkıdır. Sağlıklı bireylerin daha iyi eğitim aldıkları, daha iyi mesleklere sahip oldukları, sosyo-ekonomik düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu bilinmektedir.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir bilinçlenme olmuştur. İnsanlar, hastalanıp ilaç kullanmaktansa, iyi beslenip, hareket ederek, sağlıklı, mutlu, üretken, uzun ve kaliteli bir yaşamı tercih etmişlerdir.

Bunun sonucunda beklenen yaşam süresi uzamıştır. Bu süreçte, bireysel ve toplumsal düzeyde çabalar harcanmış, teorik ve uygulamalı birçok sağlık hizmeti sunulmuştur. Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, bir ekip halinde ortak amaç doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. İşte bu noktada, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nde yetişen profesyonellere fazlaca ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyacın sonucu olarak kurulan Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bölümleri açılmıştır. Fakültemizi tercih edecek öğrencileri, heyecanlı, güçlü ve dinamik Öğretim Üyesi kadrosu ile Fenerbahçe Üniversitesi’nde parlak bir gelecek beklemektedir.