Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Bilim; insanların çevresini oluşturan doğa ve doğa olaylarını anlamak, gereksinimlerini karşılamak ve bunları doğa üstü kuvvetlerden soyutlama çabalarının sonucu doğmuştur. Çoğu zaman bilgi sözcüğüyle aynı anlamda kullanılan bilim, yöntemle elde edilen ve sınamayla doğrulanan bilgidir.

Bilgilerin giderek tek bir kişi tarafından kavranamayacak derecede çoğalması, sayıları giderek artan bilim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bilim dallarını doğa ve toplum bilimleri olmak üzere iki bölüme ayırmak olasıdır. Doğa bilimleri olarak nitelendirilen mühendislik ve mimarlık; önceleri kas gücünü aşamazken, günümüzde beyin gücünü aşmayı başarmıştır. Kol kuvveti, buhar makinaları ve elektrik makinalarının gelişmesi sanayi devrimine yol açmış, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilginin üretimi, depolanması ve iletimi ise enformasyon devrimine neden olmuştur. Bu değişim süreci, mühendislik ve mimarlık açısından yeni kavram ve yöntemleri doğurmuştur. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin temel amacı; mühendislik ve mimarlık konularını özümsemiş, bunları uygulama yeteneğini kazanmış, iş ahlakına bağlı, küresel yarışa hazır, yenilikçi, girişimci ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Fakültemiz öğrencilerini; Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insanlığın ortak değerlerini paylaşan, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, özgüveni yüksek, sadece teknoloji ile ilgilenen değil, aynı zamanda girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi temel almaktadır.