FBÜ Hakkında

Vizyon - Misyon

VİZYON

Akademik mükemmelliği hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim-öğretim ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış;

Dünya dillerine hâkim, analitik düşünme, sorunları tespit etme ve çözme yeteneği gelişmiş; 

İnovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime ve dijital teknoloji üretimine odaklanmış;

Bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almaktır.
 


MİSYON

Bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe dayalı düşünce ile bütünleştirerek; girişimci, rekabetçi, özgüvenli, entelektüel derinliği olan, üretken, motivasyonunu başarıdan alan, evrensel değerlere sahip geleceğin liderlerini yetiştirmektir.