FBÜ Hakkında

Vizyon - Misyon

VİZYONU
Akademik mükemmelliği hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim-öğretim ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, İngilizceyi anadili derecesinde bilen, analitik düşünme, sorunları tespit etme ve çözme yeteneği gelişmiş, inovasyona ve yaratıcı düşünceye yatkın, ülkemize ve insanlığa faydalı bilim ve teknoloji üretimine odaklanmış, milli ekonomik sektörler ile ulusal ve uluslararası spor endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere sahip, bu kapsamda milli sporun bilimsel ve teknolojik esaslı gelişimine katkıda bulunabilecek, bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirerek insanlığın hizmetine sunmak; böylece dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almaktır.


MİSYONU
Mühendislik, Mimarlık, Ekonomi-Uluslararası İlişkiler, İletişim, Sağlık Bilimleri ve tematik olarak da Spor Bilimleri alanlarında olmak üzere bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe dayalı düşünce ile bütünleştirmek suretiyle; girişimci, rekabetçi, özgüvenli, entellektüel derinliği olan, anadili derecesinde yabancı dil bilgisiyle donatılmış üretken ve aynı zamanda başarı ile motive olan milli şuur sahibi geleceğin liderlerini yetiştirmektir.