Akademik İlan

Akademik İlan

Eklenme Tarihi:

23 Ocak 2020 Perşembe

09:26:06

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, noter onaylı lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), yabancı dil belgesi (İngilizce programlar için en az 80 puan), yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren CD/USB’yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren CD/USB’yi ilgili fakülte dekanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, e-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İletişim Bilgileri: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok, 34758 Ataşehir-İstanbul, Tel: (0216) 910 1907

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 23 Ocak 2020 – 6 Şubat 2020

 

 

AKADEMİK

BİRİM

BÖLÜM

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce)

1

Prof. Dr.

Endüstri ilişkileri ve iş gücü piyasaları alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce)

1

Doç. Dr.

Finansal iktisat ve ekonometri alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

İş gücü piyasaları, kent ve bölge ekonomisi üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halka İlişkiler ve Tanıtım

1

Doç. Dr.

İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası göç ve mülteciler konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

1

Prof. Dr.

Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birisinden çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

1

Prof. Dr.

Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Romatoloji alanlarından birisinden çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birisinden doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

1

Prof. Dr.

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birisinden doktorasını yapmış veya doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

1

Doç. Dr.

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birisinden doktorasını yapmış veya doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

2

Dr. Öğr. Üyesi

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarından birisinden doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

2

Prof. Dr.

İç Hastalıkları ve Genel Cerrahi alanlarında doçentliğini almış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

1

Prof. Dr.

Doktorasını ve Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, fiziksel uygunluk, fiziksel aktivite ve kinantropometri alanlarında yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

1

Doç. Dr.

Doktorasını ve Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, spor bilimleri ve antrenman alanında uluslararası yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

1

Doç. Dr

Doktorasını Spor Bilimleri alanında almış olmak, spor bilimleri ve beden eğitimi alanında yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

1

Doç. Dr.

Doktorasını Örgütsel Davranış, Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, liderlik, takım performansı, psiko-sosyal konularda ve bilişsel psikoloji alanında çalışmalar ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

1

Doç. Dr.

Lisansını Spor Yöneticiliği, Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor psikolojisi, fiziksel aktivite ve sağlık konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisansını ve Doktorasını Spor Bilimlerinde yapmış olmak, sosyal kaynaştırma ve uyumlandırma, spor yoluyla gelişim alanında yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen veya posta yoluyla ilgili dekanlıklara başvurularını yapabilirler.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, e-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1) İlgili Dekanlığa hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2) YÖK Formatlı Özgeçmiş
3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri
4) Lisans Transkripti
5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan)
6) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Türkçe programlar için en az 50, İngilizce programlar için en az 80 puan)
7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8) Bir adet vesikalık fotoğraf
9) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
10) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi: 23.01.2020
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi: 06.02.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 10.02.2020
Giriş Sınavı Tarihi: 12.02.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.02.2020
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr

İletişim Bilgileri: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok, 34758 Ataşehir-İstanbul
Tel: (0216) 910 1907

AKADEMİK

BİRİM

BÖLÜM

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce)

1

Araştırma Görevlisi

İktisat bölümü lisans mezunu olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Finans

1

Araştırma Görevlisi

Finans alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

1

Araştırma Görevlisi

Sinema ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanlarından birisinden lisans mezunu olmak veya bu anabilim dallarından birisinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Araştırma Görevlisi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

2

Araştırma Görevlisi

Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve ilgili alanda yıl çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

1

Araştırma Görevlisi

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

1

Araştırma Görevlisi

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

1

Araştırma Görevlisi

Spor Bilimleri Fakültesi/ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya sporla ilgili bölümlerden birinde lisans derecesine sahip olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

1

Araştırma Görevlisi

Spor Bilimleri Fakültesi/ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya sporla ilgili bölümlerinden birinde lisans derecesine sahip olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.