Dr. Öğretim Üyesi Zühal Özbay Daş

Dr. Öğretim Üyesi Zühal Özbay Daş
  • Dr. Öğretim Üyesi Zühal Özbay Daş
  • Öğretim Üyesi
  • zuhal.ozbay@fbu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Zühal Özbay Daş

Görevi Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri

Telefon
E-Posta zuhal.ozbay@fbu.edu.tr
Faks
Web Sitesi

Özgeçmiş Bilgileri

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, Marmara Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölümü’nden 2007 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora derecelerini almıştır. Doktora tezi, Türkiye’deki ücret eşitsizlikleri, ücret ve işgücü kutuplaşması üzerinedir. Uzun yıllar çeşitli şirketlerde çalışmış ve STK deneyimi de olan Özbay Daş, ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş, ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çeşitli yayınlar yapmıştır. 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.   

Araştırma Alanları

Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bölge Ekonomisi