Dr. Öğretim Üyesi Tuba Eldem

Dr. Öğretim Üyesi Tuba Eldem
  • Dr. Öğretim Üyesi Tuba Eldem
  • Öğretim Üyesi
  • tuba.eldem@fbu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Tuba Eldem

Görevi Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri

Telefon
E-Posta tuba.eldem@fbu.edu.tr
Faks
Web Sitesi

Özgeçmiş Bilgileri

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü’nden alan Dr. Eldem, yüksek lisans derecesini Avrupa Politik Ekonomisi alanında Birmingham Üniversitesi’nden üstün başarı derecesi ile almıştır. Toronto Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında doktorasını 2013 yılında tamamladıktan sonra, Freie Üniversitesi “Transformative Power of Europe” adlı Enstitü’de doktora sonrası çalışmalarına devam etmiştir. Araştırma alanı, uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı siyaset alanlarının kesişiminde yer alan Dr. Eldem, özellikle uluslararası normlar ve ulus-içi siyasal değişim arasındaki ilişkiyi araştıran bir dizi sorunsalla ilgilenmektedir. Siber güvenlik, güvenlik sektörü reformu, silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi ve koruma sorumluluğu gibi yeni oluşan uluslararası güvenlik normlarının ortaya çıkması, yaygınlaşması ve bu normların ulusal etkileri, siyasal rejimler ve rejim değişiklikleri ve sivil-asker ilişkileri ilgi alanları arasındadır. 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.