Dr. Öğretim Üyesi Efe Sıvış

Dr. Öğretim Üyesi Efe Sıvış
  • Dr. Öğretim Üyesi Efe Sıvış
  • Öğretim Üyesi
  • efe.sivis@fbu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Efe Sıvış

Görevi Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri

Telefon
E-Posta efe.sivis@fbu.edu.tr
Faks
Web Sitesi

Özgeçmiş Bilgileri

Özel İzmir Amerikan Koleji’ni takiben Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler Bölümü’nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nden Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri aldı. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yazdı. Çeşitli üniversitelerde Türk Dış Politikası, Amerikan Dış Politikası, Küresel Gündem Analizi derslerini veren Efe Sıvış’ın Türk – Amerikan ilişkileri, Amerikan dış politikası ve Türk dış politikasına ilişkin yayımlanmış bilimsel makaleleri, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenmiş bilimsel nitelikli kongrelerde sunulmuş konferans bildirileri bulunmaktadır. Efe Sıvış’ın “Türk Demokrasisinin Sıfır Noktası: ABD Dışişleri Belgeleri Işığında Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş” isimli kitap çalışması, 2019 yılında Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanmıştır.

2019 yılı itibariyle Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Amerikan Dış Politikası, Türk Dış Politikası, Türk-Amerikan İlişkileri, Siyasi Tarih