İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümler

Ekonomi ve Finans - İngilizce

Günümüz rekabet koşullarında, mezunların başarılı olabilmeleri için geniş kapsamlı ve kuvvetli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi ve Finans Bölümü kaliteli bir eğitim programıyla öğrencilerine hem ekonomi hem de finans dallarında uzmanlaşma imkânı vermekte ve mezuniyet sonrası daha geniş bir yelpazede iş olanağına sahip olmalarını sağlamaktadır. Ekonomi ve Finans Programımızın amacı öğrencilere, teorinin uygulamayla desteklendiği bir eğitim programıyla, temel ekonomi ve finans bilgilerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve hem ekonomi hem de finans konularına hâkim, donanımlı mezunlar yetiştirmektir.&n...

İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İngiliz Edebiyatı alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirerek ülkemizde çok farklı alanlarda duyulan İngilizceyi ve Batı kültürünü iyi bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaktır. Disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilme yetisi ile insana, olgulara, olaylara donanımlı ve karşılaştırmalı bakabilme yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, 4 yıllık eğitim boyunca programımızda kültürün, edebiyatın ve dilin farklı açılarını inceleyen dersler sunulur. Bu derslerin arasında metin inceleme, çeviri, kuram, mitoloji, Ame...

Psikoloji (Türkçe/İngilizce)

Psikoloji, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için bilimsel yöntemleri kullanarak zihinsel süreçlerle ilgilenen uygulamalı ve akademik bir disiplindir. Psikoloji bölümü, öğrenciyi psikolojideki uygulama alanlarının yanı sıra önemli teorik ve metodolojik bakış açıları hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı, disiplinlerarası bir programdır. Psikoloji bölümü, yaşam boyu gelişim, öğrenme, güdüleme, deneyim, duygular, zeka, algı, biliş, sosyal davranış, tutumlar ve kişilik gibi temel davranışsal ve bilişsel süreçlerin nasıl olduğunu anlamak için eğitim, beceri ve bilgiyle donatılmış nitel...

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü her daim ülkemizin ve devlet kurumlarımızın nitelikli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamış, bunun yanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör alanlarının paralel bağlamda oluşmasına kaynaklık etmiş ve iç/dış politika oluşum sürecine katkılarını sunmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün yönetime, organizasyona, rasyonel düşünceye ve piyasaya dair her alanda uzman kadrolar yetiştirilmesi için tasarlanmış eğitimle entelektüel sermayemizin gelişmesine katkıda bulunarak, bu alandaki gelişmelerin talep ettiği derinlemesine bilgiye artan bir vurgu ile ilerlemeci ve iş g&uum...

Yönetim Bilişim Sistemleri - İngilizce

Günümüz dünyasında, ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalar arasında sıkı bir rekabet vardır. Bu rekabet ortamında, firmalar öne geçebilmek için üretimi, iş süreçlerini ve karar alma sistemlerini otomasyon ile verimli hale getirmek zorundadırlar. Otomasyon sayesinde, firmalar maliyetlerini azaltırken, hızı ve müşteri memnuniyetlerini artırabilirler. Aynı zamanda, topladıkları veriler ile anlık ve geleceğe yönelik olarak doğru kararlar alabilirler.    Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün temel görevi, otomasyon süreçlerini geliştirmek ve yönetmektir. Bunun için Bilgisayar ile İşl...

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Türkçe/İngilizce)

Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü, küresel ekonomik sistem içinde finans ve bankacılığın temel prensiplerini, pratiklerini ve teorilerini öğrenmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu bölüm, öğrencilere uluslararası finans piyasaları, risk yönetimi ve yatırım stratejileri gibi konularda derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, küresel bankacılık sistemlerini, finansal kurumların işleyişini ve uluslararası ticaretin finansmanını kapsar. Öğrenciler, makroekonomik göstergeleri analiz etme, finansal raporları değerlendirme ve uluslararası finansal regülasyonları anlamak konusunda becerilerini geliştirirler. Bölüm, küresel finansal pazar...

Ekonomi - İngilizce

Ekonomiye dair sorunları kavramak ve çözmenin önemi giderek artmaktadır. Mezunlarımızın ekonomi politikaları tasarımında söz sahibi olabilen yeterlilikte yetişmesi için hazırlanan müfredatımız ile sorgulayan, araştıran ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Ekonomi bölümü, ekonominin sosyal bir bilim olduğu gerçeğinden yola çıkarak çoğulcu ve kapsayıcı bir öğretim programı amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümümüzde matematik, istatistik gibi sayısal disiplinlerin yanında tarih, felsefe ve sosyoloji gibi sosyal bilim disiplinlerini de gözetecek şekilde dersler verilmektedir. Ekonomi İngilizce Bölümü ...

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler