İçerikler
FBU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür Mesajı

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Değerli Öğrencileri, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirme amacı ile iki ...

Devamını Oku

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Göksel Şener / Tanıtım Videosu

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Göksel Şener / Tanıtım Videosu

Programlar

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı; hasta tedavisi öncesinde, sırasında ve sonrasında diş hekimlerine yardımcı olmak üzere ‘Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’ yetiştiren önemli bir programdır. Sağlıklı bir birey olmak için; ağız sağlığının öneminin daha da arttığı modern dünyada diş hekimi yardımcılarının da yetişmiş, kalifiye elemanlardan oluşması bir gereklilik olmaya başlamıştır. Ayrıca ağız ve dişlerden kaynaklı sorunların vücuttaki diğer hastalıklarla olan ilişkisi nedeniyle ağız ve diş sağlığı tedavilerindeki ihtiyaç ve hassasiyet, diş hekimlerinin yanında yardımcı personelin de eğitimli olmasını gerektirmektedir. Sağlık sisteminin gelişmesiyle bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndaki öğretim programı, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak öğrencilerin bilgi sahibi olması adına tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz; hem bilgi, beceri gibi doğrudan işle bağlantılı hem de iletişim ve etik gibi dolaylı olarak meslekleriyle bağlantılı konularla ilgili olarak yetiştirilmektedir. B...

Detaylar

Anestezi

Dünyada tıp teknolojilerinin ilerlemesi ile cerrahi işlemler sırasında yeni anestezi teknolojilerini kullanabilecek eğitimli insan gücüne ihtiyaç doğmaktadır. Ayrıca cerrahi yöntemlerinin gelişmesi, özel ve kamu hastanelerin çoğalması ile yardımcı meslek elemanlarına gereksinim kaçınılmazdır. Bu sebeple ameliyat sırasında gerçekleşen anestezi işlemlerinde anestezi uzmanına yardımcı olacak anestezi teknikerlerine ihtiyaç artmaktadır. Anestezi programının amacı; sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında anestezi uzmanına yardımcı olacak, ameliyat esnasında hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi programı bölümü öğrencilerimiz, anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol etmek, hastayı anestezi uygulamasına hazırlamak, uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlamak, anestezinin güvenli şekilde uygulanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında anestezi uzmanına yardımcı olmak gibi sorumlulukları ü...

Detaylar

Ameliyathane Hizmetleri

Sağlık sektörünün en önde gelen tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi alanında görev yapan ameliyathane teknikerleri, ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi operasyona hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. Ameliyat sırasında savunmasız olan hastaların güvenliğinin sağlanması ve sterilizasyonun korunması açısından ameliyathane teknikerleri önemli bir yere sahiptir. Ameliyathane teknikerlerinin sayısının az olması ve yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarının giderek artması bu alanda çalışan nitelikli sağlık elemanlarına olan ihtiyacı arttırmıştır.   Fenerbahçe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans Programı ile öğrencilerimizi, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlilik kazanmış, evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış sağlık personelleri olarak mezun etmeyi hedeflemekteyiz. Mezun olan öğrencilerimiz; “Ameliyathane Teknikeri” olarak kamu ve özel sektörde yer ...

Detaylar

Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi programı; kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ile çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Diş Protez Teknolojisi programının amacı; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirmektir. Diş Protez Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; kendilerine ait diş protez laboratuvarı açabilir, kamu ve özel diş hastanelerinin diş protez laboratuvarlarında, kamu ve özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinin diş protez laboratuvarlarında, özel diş klinikleri ve muayenehanelerinin diş protez laboratuvarlarında ve diş protez konusunda teknik donanım sağlayan özel firmalarda çalışabilmektedirler. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibarıyla diş hekimi ...

Detaylar

Diyaliz

Diyaliz,çeşitli sebeplerle kanda biriken zararlı maddelerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla kandan uzaklaştırılmasını amaçlayan bir işlemdir.Günümüzde özellikle kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkların çoğalmasıyla birlikte diyaliz tedavisi ihtiyacı artmaktadır.Buna paralel olarak diyaliz tedavisine teknik olarak hakim başarılı tekniker ihtiyacı da artmaktadır.Fenerbahçe Üniversitesi Diyaliz programı olarak amacımız sağlık sektörüne; Diyaliz cihazı bakımını bilen, Hastaları diyaliz makinesine alabilen, Hastaların takibini yapabilen, Hastaların diyaliz işlemini sonlandırabilen, İşlemler hakkında hastayı ve hasta yakının bilgilendirebilen, Hasta ve hasta yakınıyla iyi iletişim kurabilen, Sorumluluk sahibi teknikerler kazandırmaktır. Ders Programı Sık Sorulan Sorular   ...

Detaylar

Eczane Hizmetleri

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni kurulmuş ve öğrenim dili Türkçe olan Eczacılık Hizmetleri Programı, eğitimde kaliteyi hedeflemekte olup, başta eczane, hastane, medikal ürünler ve ilaç sektörü ve ecza depoları olmak üzere Eczacılık mesleği ile ilgili tüm alanlarda hizmet vermek üzere sağlık alanında donanımlı “Eczacı Tekniker” yetiştirilmesini hedeflemektedir. Eczacı Teknikeri; toplum sağlığı hizmeti sunan Eczane ve hastane eczacılığında Eczacı gözetimi altında reçetelerdeki ilaçların hazırlanarak doğru bir şekilde sunulmasını sağlayan, eczane kayıtlarının tutulmasında ve hastalarla iletişimin sağlanmasında, eczacıya yardımcı olan sağlık personelidir. Ayrıca, medikal ve ilaç sektöründe ara eleman olması düşünülerek eğitim alan personeldir. Ecza depolarında ise; bitmiş ürün olan ilacı, depolama süreçlerinde ecza deposu mesul müdürü olan Eczacıya yardımcı olan personeldir.   Bu programın amacı, mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı olarak kazanan, güncel bilgiler...

Detaylar

Fizyoterapi - Türkçe / İngilizce

Fizyoterapi, Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu tarafından bireylerin yaşam süreleri boyunca maksimum hareket yeteneklerini korumak, geliştirmek ve kaybolması durumunda yeniden kazandırılmasından sorumlu sağlık bilim alanı olarak tanımlanmaktadır. Fizyoterapi, çeşitli hastalıklara ve sakatlıklara bağlı olarak bireylerde gelişen fonksiyon bozukluklarında temel tedavi yöntemlerinden biri olarak uygulanır. Nörolojik, ortopedik, romatolojik ve kas veya iskelet sistemini ilgilendiren herhangi bir hastalığa sahip olan bireylerin hareket kabiliyetlerinin iyileştirilmesinde, ağrılarının azaltılmasında ve fonksiyonel kapasitelerinin geliştirilmesinde fizyoterapi aktif rol oynar. Fenerbahçe Üniversitesi Fizyoterapi (İngilizce) Programı akademik uzman kadrosu ile ilk öğrencilerini 2021-2022 akademik yılında kabul etmeye başlamıştır. Mezunlarımız, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, fizyoterapi alanında teknolojik araçları kullanabilen, elektrofizik ajanları uygulayabilen ve rehabilitasyon alanında aktif rol oynayan yardımcı sağlık elemanları olacaklardır. Program mezunlarımız, yüksek seviyede geliştirdikleri mesleki ve dil becerileri say...

Detaylar

Ortopedik Protez ve Ortez

Protez, herhangi bir nedenle kısmi veya tamamen kaybedilen bir organ veya uzvun yerini alarak fonksiyon kazandıran cihazlardır. Ortez ise yine bir nedenden ötürü desteklenmesi, korunması, sabitlenmesi veya düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazlardır. Bu program farklı nedenlerle kol veya bacak gibi herhangi bir uzvunu kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve/veya sinir sistemiyle ilgili patolojik durumlarda ağrı ve sıkıntıları azaltacak, işlevselliği arttıracak, düzenleyici ve destekleyici özellikleri olan, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek seviyede ortopedik protez ve ortez teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi 2 yıldır. Ortopedik Protez ve Ortez programından mezun olan öğrenciler, Protez-Ortez laboratuvarı bulunan devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, protez ve ortez üretimi yapan atölyelerde hizmet verebilmekte veya kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilmektedir. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafınd...

Detaylar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikeri doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesini sağlayan ve patoloji uzmanı ile işbirliği içerisinde çalışan yardımcı sağlık personelidir. Programın amacı, yeni teknoloji ve teknikleri uygulayabilecek yeterliliğe ve problem çözme yeteneğine sahip, el-göz koordinasyonunu iyi kullanabilen patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Öğrenim süresi 2 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Programı bitiren öğrencilere “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” unvanı verilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar devlet hastaneleri, özel hastaneler ve Adli Tıp Kurumu patoloji laboratuvarlarında, özel patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, üniversite hastanelerinin patoloji, moleküler patoloji, histoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, veterinerlikle ilgili patoloji laboratuvarlarında ve patoloji laboratuvarlarına malzeme temin eden medikal firmalarda çalışabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programından mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, ...

Detaylar

İlk ve Acil Yardım

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı hasta veya yaralılara hastane öncesi gerekli bilgilendirmeyi yapacak, dikkatli ve soğukkanlı bir şekilde acil sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan doğru acil tıbbi müdahaleleri uygulayabilecek ve hasta veya yaralıları güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırabilecek ilk ve acil yardım teknikerleri yetiştirmesi bakımından toplum için önemi büyük bir programdır. Ayrıca program süresince öğrencinin olay yerini doğru analiz ederek değerlendirmesi, problemlere uygun, hızlı ve doğru çözümler üretebilmesi, sorumluluk duygusu kazanması ve çevresiyle etkili ve iyi iletişim kurabilmesi gibi özellikler kazanması da programın amaçlarındandır.   Fenerbahçe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilere mesleklerini yapabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olacakları teorik ve pratik eğitimi vermek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler ayrıca eğitim-öğretim dönemi boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerle meslek hayatlarında karşılaşacakları problemlere de ç...

Detaylar

Radyoterapi

Radyoterapi, kanser hastalarını tedavi etmek için iyonlaştırıcı radyasyonun kullanılmasıdır. Radyoterapi Teknikeri, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Sağlık Fizikçisi, Hemşireler ve diğer Sağlık Uzmanlarından oluşan disiplinler arası bir sağlık ekibi ile yakın çalışır. Öğrenciler, müfredatın bir parçası olarak, tedavi sunumu, hasta iletişimi ve tedavi planlama teknikleri dahil olmak üzere radyoterapinin tüm yönlerinde simüle edilmiş bir klinik ortamda uygulama fırsatına sahip olacaklar. Radyoterapi teknikerleri, radyasyon onkolojisi ekibinin hayati ve önemli bir üyesidir. Radyoterapi teknikerleri, hastanelerde radyasyon onkolojisi departmanında kanseri tedavi etmek için radyasyon sağlamak için gelişmiş bilgisayar sistemleri ve sofistike radyasyon tedavisi ekipmanı kullanıyor. Radyoterapi teknikerleri, hastalara ve ailelerine yaşayabilecekleri potansiyel yan etkiler ve bunları en aza indirmenin yolları konusunda danışmanlık da dahil olmak üzere, tedavi süreci boyunca hastaya eğitim ve destek sağlamada hayati bir rol oynarlar. Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki Radyoterapi programının ders materyali ve...

Detaylar

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Günümüzde hastalıklarla mücadele ancak erken teşhis ve tedavi ile mümkündür. Modern çağda gelişen teknoloji ile görüntüleme cihazları oldukça hızlı ve donanımlı bir hale gelmiş, hastalıklarla mücadelede etkili bir rol oynamaktadır. Görüntüleme cihazlarının ileri teknolojisini rutin uygulamaya yansıtmak ancak iyi yetişmiş, donanımlı, kullandığı cihazların teknolojisine hakim ve çevresi ile ilişkileri kuvvetli sağlık personeli ile mümkündür. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı, tıbbi tanıyı sağlamak amacıyla gerekli görüntüleri oluşturan; radyografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme cihazlarını kullanabilme yetisine sahip tıbbi görüntüleme teknikerleri yetiştiren ve öğrenim süresi 2 yıl olan bir önlisans programıdır. Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana Sağlık Grubu iş birliği ile öğrencilerimiz teorik bilginin yanında uygulama ağırlıklı bir eğitim alarak, yaz stajlarını da yine Medicana Sağlık Grubu ...

Detaylar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi laboratuvar teknikleri, sağlık kurumlarında 24 saat boyunca klinisyenlere hastalık tanısında yardımcı olmak için kurulan bir bölümdür. Bunu, enfeksiyon hastalıkları etkenleri olan mikroorganizmaların tanımlanmasından acil kan nakillerinde kan sağlanmasına kadar değişen çeşitli laboratuvar prosedürlerini uygulayarak yaparlar. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, biyokimya, hematoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, kan bankacılığı ve laboratuvar yönetimi konularında eğitim almaktadırlar. Hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için klinisyenlerin ihtiyaç duyduğu doğru test sonuçlarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde kritik bir rol oynarlar. Fenerbahçe Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı; sağlık kurumları bünyesinde biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında uzman gözetiminde “Tıbbi Laboratuvar Te...

Detaylar

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ŞAHİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

CV
Prof. Dr. Asiye KANBAY
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ

CV
Prof. Dr. Hülya BAYİZ
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ

CV
Prof. Dr. Füsun TOKATLI
Öğretim Üyesi

RADYOTERAPİ

CV
Prof. Dr. Varlık EROL
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Prof. Dr. Canan AĞALAR
Öğretim Üyesi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Prof. Dr. Taner ORUĞ
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Doç. Dr. İsmail ALAY
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Doç. Dr. Özkan SAYAN
Öğretim Üyesi

DİYALİZ

CV
Doç. Dr. Ramazan DÖNMEZ
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Doç. Dr. Halime ÇEVİK CENKERİ
Öğretim Üyesi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Doç. Dr. Atakan DEMİR
Öğretim Üyesi

Diyaliz

CV
Dr. Öğr. Üyesi Nihan BAYINDIR
Müdür Yardımcısı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

CV
Dr. Öğr. Üyesi İrfan AYDIN
Öğretim Üyesi

Eczane Hizmetleri

CV
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kübra YILDIZ DOMANİÇ
Öğretim Üyesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Aybüke ERSEN
Öğretim Üyesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Cem Emrah KALAFAT
Öğretim Üyesi

İLK VE ACİL YARDIM

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ŞENGÜL ŞİMŞEK
Öğretim Üyesi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

CV
Öğr. Gör. Gizem DEMİR
Öğretim Görevlisi

ORTOPEDİK PROTEZ ve ORTEZ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Şükran BAYCAN
Öğretim Görevlisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

CV
Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir DAĞ
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

CV
Öğr. Gör. Dr. Burak CANVER
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

CV
Öğr. Gör. Dr. Hayati ERGÜR
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Ahmet DENİZLİ
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Öğr. Gör. Dr. Ümit KALDIRIM
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Öğr. Gör. Gülçin KURU
Bölüm Başkanı

RADYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Cansu MERT
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Öğr. Gör. Gamze Aktaş KIRAT
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

Öğr. Gör. Aygül KÖSEOĞLU
Öğretim Görevlisi

ECZACILIK HİZMETLERİ

CV
Öğr. Gör. Ayşenur AKKAYA GÜL
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Öğr. Gör. Ayşe Asena YEKDANEH
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Barış ALTAN
Program Başkanı

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Buse SERT
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Ecem YÜKSEKTEPE
Öğretim Görevlisi

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Ekin Uğur CANÖZ
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Elif Sena DÜŞGÜN
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Elmas Pınar KAHRAMAN
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Gülesme YILMAZ
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Helin Dicle Çelik
Öğretim Görevlisi

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

CV
Öğr. Gör. Hüsna GÜZEL
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Laçin Naz TAŞÇILAR
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Melis Merve ÇETİNKAYA
Öğretim Görevlisi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Öğr. Gör. Musa ERKOÇ
Öğretim Görevlisi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Öğr. Gör. Seren EDE PAZARBAŞI
Öğretim Görevlisi

ECZACILIK HİZMETLERİ

CV
Öğr. Gör. Sümeyye YILMAZ KARAOĞLU
Müdür Yardımcısı

ECZACILIK HİZMETLERİ

CV
Öğr. Gör. Yeliz ÇIRAK
Öğretim Görevlisi

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

CV
Öğr. Gör. Atakan KARAGÖZ
Öğretim Görevlisi

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI

CV
Öğr. Gör. Şükran MUSAOĞLU
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Öğr. Gör. Emre KUĞU
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Öğr. Gör. Berna GÖKKAYA
Öğretim Üyesi

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI

CV
Öğr. Gör. Niran ÇOBAN
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Öğr. Gör. Erdem ÇELİK
Öğretim Üyesi

DİYALİZ

CV
Öğr. Gör. Şebnem MARZİ
Öğretim Görevlisi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Recep ÜSTÜNSOY
Öğretim Görevlisi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Demet SEMİZ
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Tümünü Göster
Tüm Haber ve Duyurular

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.