Fakülteler

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Fakültemiz Uluslararası Finans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin hem Türkçe hem de İngilizce programlarından oluşmaktadır. Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, küreselleşme çatısı altında dijital devrimin olanakları ile ele alan fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin yorum yapma ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Ana Sayfa
İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

Fakültemiz öğrencilerinin iletişim alanında yetkin, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak donanıma sahip, yapay zekânın iletişim alanında kullanımına yönelik ar-ge çalışmaları yapan, nesnelerin internetini iletişim süreçlerine entegre edilmesine yönelik ortak projeler gerçekleştiren, meslek etiğinin bilincinde, 4. kuvvet olarak kitlelere doğru bilgiyi vermenin önemine vakıf, aklı, vicdanı hür iletişimciler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Ana Sayfa
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, güncel gelişim, değişim ve çeşitlenmeye ilişkin bilgi ve yetenekler ile yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer alan, uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütlerin yanı sıra, ulusal ve bölgesel işgücü gereksinimlerini de göz önünde tutarak oluşturulmuştur. Endüstri Mühendisliği Bölümü imalat ve hizmet sektörlerinde etkinlik, etkililik ve verimliliğin yükseltilmesine verilen önemin artması ile çevik ve yalın sistemlere duyulan ihtiyaç, küreselleşme, Endüstri 4.0 ile gittikçe önemi artan, avantajlı bir bölümdür.

Ana Sayfa
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olabilen, üretken, mesleki değerlerine saygılı, bilimsel veri ve kanıta dayalı çalışmalarda etik prensiplere uygun davranan, hastaların, ailelerinin, sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini günümüz ve geleceğin gereksinimleri doğrultusunda düzenleyen, koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici çalışmalar yapmayı ve yaşam kalitesini ve sağlığı geliştirmeye özen gösteren bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Ana Sayfa
Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor bilimleri alanında eğitim kalitesini arttırmayı, spor teknolojileri alanında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen FBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Ataşehir ve Kızıltoprak Dereağzı yerleşkelerinde bulunan tesisler üzerine kurulmuştur. Fakülte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden oluşmaktadır.

Ana Sayfa