Fakülteler

Fakülteler

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden farklı farmasötik tipte ilaçların hazırlanarak hastaya sunulması, ilaç analizlerinin yapılması, ilacın akılcı ve güvenli kullanımının ve farmakolojik etkisinin devamlılığının sağlanması, ilacın etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması, ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların ilgili birimlere iletimine ilişkin faaliyetleri yürüten, sağlık hizmeti sunan bir meslektir.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Fakültemiz Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinden oluşmaktadır. Türkçe ve İngilizce eğitim veren programlarımız, toplumsal bilimleri, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde dijital devrimin olanakları ile öğrencilerimize sunmakta, öğrencilerimize analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

İletişim Fakültesi

Fakültemiz öğrencilerinin iletişim alanında yetkin, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak donanıma sahip, yapay zekânın iletişim alanında kullanımına yönelik ar-ge çalışmaları yapan, nesnelerin internetini iletişim süreçlerine entegre edilmesine yönelik ortak projeler gerçekleştiren, meslek etiğinin bilincinde, 4. kuvvet olarak kitlelere doğru bilgiyi vermenin önemine vakıf, aklı, vicdanı hür iletişimciler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, güncel gelişim, değişim ve çeşitlenmeye ilişkin bilgi ve yetenekler ile yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer alan, uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütlerin yanı sıra, ulusal ve bölgesel işgücü gereksinimlerini de göz önünde tutarak oluşturulmuştur. Endüstri Mühendisliği Bölümü imalat ve hizmet sektörlerinde etkinlik, etkililik ve verimliliğin yükseltilmesine verilen önemin artması ile çevik ve yalın sistemlere duyulan ihtiyaç, küreselleşme, Endüstri 4.0 ile gittikçe önemi artan, avantajlı bir bölümdür.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlıklı ve kaliteli yaşamak her bireyin hakkıdır. Sağlıklı bireylerin daha iyi eğitim aldıkları, daha iyi mesleklere sahip oldukları, sosyo-ekonomik düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu bilinmektedir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir bilinçlenme yaşanmıştır. İnsanlar hastalanıp ilaç kullanmaktansa iyi beslenip egzersiz yaparak sağlıklı, mutlu, üretken, uzun ve kaliteli bir yaşamı tercih etmişlerdir. Bunun sonucunda beklenen yaşam süresi uzamıştır. Bu süreçte, bireysel ve toplumsal düzeyde çabalar harcanmış, teorik ve uygulamalı birçok sağlık hizmeti sunulmuştur. Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin bir ekip halinde ortak amaç doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. İşte bu noktada, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yetişen profesyonellere fazlaca ihtiyaç duyulmuştur.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor bilimleri alanında eğitim kalitesini arttırmayı, spor teknolojileri alanında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen FBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Ataşehir ve Kızıltoprak Dereağzı yerleşkelerinde bulunan tesisler üzerine kurulmuştur. Fakülte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümlerinden oluşmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı sağlık sektörüne nitelikli ara eleman yani sağlık teknikeri yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Ataşehir'deki Üniversitemiz yerleşkesinde faaliyete geçecektir. Öğrencilerimize 4 yarıyıl eğitim öğretim süresinde ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim verilmesi planlanmıştır. Medicana Sağlık Grubu, hastanelerindeki uygulama alanlarını öğrencilerimizin hizmetine sunarak uygulamalı eğitim öğretimimize büyük katkıda bulunacaktır Öğrencilerimiz Medicana Hastaneleri klinik ve laboratuvarlarında alanında uzman, en az doktorasını yapmış 33 Öğretim Üyesi tarafından uygulamalı eğitim göreceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında tam donanımlı uygulamayı bilen, işe girdiğinde bilgisiyle iş alanına erken uyum sağlayan nitelikli sağlık teknikeri olmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında olanaklar ölçüsünde Medicana Hastanelerinde istihdam edilecektir. Bu da öğrencilerimiz için işe girmelerinde önemli bir olanaktır.

Yabancı Diller Bölümü

Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Programı ile ön lisans ve lisans düzeylerinde İngilizce dersleri olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Üniversite’mizde öğrenim gören öğrencilerin dil gelişimine katkıda bulunan bu programların her biri, onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alanında uzman bir kadro ile tasarlanmıştır.

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.