Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır.

Öğrenci kulüpleri; kuruluş, güncelleme, etkinlik ve diğer işleyiş süreçlerinde Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösterir.

Üniversitemizde öğrenci kulübü kurma ve öğrenci kulüplerimize üye olma hakkı sadece üniversitemiz öğrencilerine aittir.

Yönergeye Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Öğrenci Kulüp Kuruluş İşlemleri Genel Bilgilendirme

1. Yönergemiz gereği her yıl Ekim ayı içerisinde yeni öğrenci kulübü başvuruları yapılabilmektedir.

2. Kulüp kuruluş işlemleri Fenerbahçe Üniversitesi web sitesi üzerinden öğrenci kulüpleri sekmesinde yer alan kulüp kuruluş aşamalarına ilişkin belgelerle yürütülmektedir. Belgeleri indirip kulüp kuruluş başvuru dosyanızı hazırlamanız gerekmektedir.

3. Yönergemiz içeriğinde kulüp kuruluş işlemleri detaylı olarak anlatılmıştır. Bu aşamalarda verilecek bilgiler özet ve bilgilendirme amaçlı olup, yönergemiz içeriği dikkate alınmalıdır.

4. Öğrenci kulüplerimiz 18 üye ile kurulur. Yönetim ve Denetim olmak üzere 2 ayrı kurula sahip olan kulüplerimiz Kurullarını 12 Yönetim Kurulu Üyesi (7 Asil 5 Yedek), 6 Denetim Kurulu Üyesi (3 Asil 3 Yedek) olarak oluşturulmalıdır.

5. Yönetim Kurulu Asil üyeleri kendi arasından 1 üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı), 1 üyeyi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Kulüp Başkan Yardımcısı) ve 1 üyeyi de Yönetim Kurulu Sekreteri (Kulüp Sekreteri) olarak belirler. Bu yetkililerin görevleri yönergemizde detaylı olarak anlatılmıştır.

6. Kulüp İşlemleri hakkında her türlü işlemlerden Kulüp Başkanı ve Kulüp Sekreteri sorumludur.

7. Yönergemiz gereği kulüplerimizin 1 (bir) Danışman bulunması zorunludur. Üniversitemiz öğretim elemanları arasından belirlenecek danışmanı Kulüp Yönetim Kurulu atar. Danışman, ‘’Kulüp Danışman Dilekçesi’’ formunu doldurarak danışmanlıklarını kabul ettiklerini onaylar.

8. Bir öğrenci sadece bir kulübün yönetim veya denetim kurulu üyeleri arasında yer alabilir.

9. Disiplin cezası bulunan öğrenci kulüp yönetim veya denetim kurulu üyesi olamaz.

10. Aktif kulüp listesinde yer alan kulüp ismi ile yeni kulüp başvurusunda bulunulamaz.

11. Kulüp Kurulumu Başvuru Dosyasında yer alması gereken evrak ve bilgiler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir;

  1. Öğrenci Kulüpleri Kuruluş Talep Formu : Kurulmak istenen kulüp ismi yazılır.

  2. Öğrenci Kulüpleri Logo Formu : Logo görseli A4 kağıdına çıkartılıp dilekçe arkasına konulmalıdır.

  3. Öğrenci Kulübü Danışman Kabul Formu: Kulübe danışmanlık yapacak öğretim elemanı tarafından doldurulur.

  4. Kulüp Kurucu Üye Bildirim Formu: Yönetim ve Denetim Kurulu formları ikisi birlikte eklenmelidir.

  5. Kulüp Üye Kayıt Formu: Kulüp kurulumunda 18 üyeden sonraki tüm üyeler üye kayıt formuna yazılmalıdır.

  6. Kulüp Tüzüğü: Kulüp tüzüğünde yer almak üzere kulüp amacı girilmelidir. Kulüp amacı içeriğinde, kulübün neden kurulduğu, faaliyetlerinin ne olduğu genel manasıyla anlatılacak ve kulüp değerleri belirtilecektir.

  7. Faaliyet Planı Bildirim Formu: Kulüp kurulduktan sonra gerçekleştirmeyi planladığı en az 4 etkinliği Faaliyet Planı formuna eklemelidir.

12. Öğrenci Kulüpleri Kuruluş evrakları eksiksiz bir şekilde dosyalandıktan sonra danışman onayı alınır ve başvurular dosyayla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne teslim edilerek işlemler gerçekleştirilmiş olur. Başvurular SKS Direktörlüğünün ön kontrolü sonrası değerlendirilmek üzere Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kuruluna sunulur. Onaylanan kulüpler SKS Direktörlüğü tarafından duyurulur.

Öğrenci Kulüpleri Kuruluş İşlem Formları

 

Gerekli Formlar

Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin faaliyetleri esnasında kullanması gereken formları aşağıda bulabilirsiniz. Eksik yada yanlış bilgi içeren ve ekleri bulunmayan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Form örneklerini indirebilmek için ilgili formun altındaki mavi yazıya tıklamanız gerekmektedir.

 

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri üniversite içi ve dışı tüm faaliyetleri için "Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu" nu doldurarak ekleri (afiş - bildiri vb. örnekleri, ek bilgileri) ile etkinlik tarihinden on beş (15) gün önce Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü birimine teslim ederler.

Etkinlik Üniversitemiz konferans salonlarında gerçekleştirilecekse Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne danışarak rezervasyon uygunluğu alınır.

* Etkinlik Başvuru Formu kullanılmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Formu İndirmek için Lütfen Tıklayınız

 

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Bildirim Formu 

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri etkinliği gerçekleştirdikleri tarihi takip eden on beş (15) iş günü içerisinde Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Bildirim Formu'nu ve talep edilen ekleri doldurması gerekmektedir.

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Bildirim Formu'nu zamanında iletmeyen öğrenci kulüplerinin sonraki etkinlik başvurusu işleme alınmaz. Öğrenci kulüplerinin değerlendirilmesinde bu formlar esas alınacaktır.

Formu İndirmek için Lütfen Tıklayınız

 

Öğrenci Kulüpleri Kulüp Üye Kayıt Formu 

Üniversitemizde faaliyet gösteren bütün kulüplerin üye kayıtlarını aşağıda örneği verilmiş olan "Üye Kayıt Formu" nu kullanarak yapmaları gerekmektedir.

Kulüp güncelleme evrakları ile Öğrenci Kulüpleri Üye Kayıt Formu örneklerini de teslim etmeniz gerekecektir.

Formu İndirmek için Lütfen Tıklayınız

 

Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu

Öğrenci kulübü denetim kurulu tarafından her akademik yarıyıl sonunda kulüp denetimi yapılarak "Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu" doldurulur ve Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü birimine teslim edilir.

Formu İndirmek için Lütfen Tıklayınız 

 

Öğrenci Kulüpleri Listesi

 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler