Mezunlar Birimi

Mezunlar Birimi

Mezunlar Bilgi Sistemi

Fenerbahçe Üniversitesi Mezunlar Birimi, üniversite ve mezunlar arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirerek ortak fayda yaratmak, mezunlar arası dayanışmayı artırmak, öğrencilerin bireysel ve akademik birikimine katkı sağlamak, kurumsal gelişime destek vermek amaçlarıyla kurulmuştur.

Bu hedefler doğrultusunda mezunlarımızın, “Mezun Bilgi Sistemi”ne kaydolmaları sayesinde siz, mezunlarımızla kurumsal iletişimi canlı tutma ve etkileşime süreklilik kazandırma imkanına birlikte sahip olacağız.

Sizlerin birikimi ve gönüllü desteği ile geliştireceğimiz ve birlikte çalışacağımız çok boyutlu projelerle Fenerbahçe Üniversitesi ailesine katılan her öğrencimizin bireysel ve akademik yolculuğunda onlara eşlik etmek vazgeçilmez hedefimizdir.


Birimin öncelikli görevleri:

 1. Mezunlarla iş birliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik olarak; sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler organize etmek,
 2. Üniversite bünyesindeki akademik ve idarî birimler ile Öğrenci Konseyi ve öğrenci kulüpleri tarafından mezunlar ile yapılan iş birliği ve yardımlaşmaya yönelik etkinliklere destek vermek,
 3. Mezunları tanıtan, iletişim bilgilerini içeren, sosyal statülerindeki değişimleri ve kariyer gelişimlerini takip eden mezunlar bilgi yönetim sistemi ve özgeçmiş veri tabanı kurmak ve mezunlarla ilgili veri havuzu oluşturmak,
 4. Üniversitenin mezuniyet törenlerine destek vermek, mezunların, mezun vakıf ve derneklerinin bu törenlere katılımını ve desteklerini sağlamak,
 5. Üniversitenin faaliyetleri konusunda mezunları düzenli olarak bilgilendirmek ve mezunların üniversiteye katkı sağlamasını teşvik edici çalışmalar yapmak,
 6. Mezunların çalışma hayatında etkili pozisyonlara gelebilmesi için Kariyer Merkezi ile ortak çalışmalar yapmak, mezunların yönetici pozisyonunda olduğu kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak faaliyetler yapmak, bu kurum ve kuruluşların üniversiteye ve öğrencilere katkı sağlamasına çalışmak,
 7. Mezunlara yönelik olarak “iş hayatında başarı”, “kariyer yönetimi”, “istihdam”, “meslekî gelişim”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “yabancı dil”, “teknoloji kullanımı”, “yeni meslekler” vb. konularda kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, seminer ve kurs programları düzenlemek, bu tür programların organizasyonuna destek vermek ve mezunları bu konularda bilgilendirerek katılımlarını sağlamak,
 8. Faaliyet alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, projeler yürütmek, Üniversite’nin bu tür kuruluşlara gerektiğinde üye olmasına yönelik girişimlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, mezunların katılımını teşvik etmek,
 9. Faaliyet alanı ile ilgili konularda yazılı ve görsel materyaller yayımlamak, mezunlar rehberi ve mezunlar kılavuzu gibi materyaller hazırlamak, televizyon ve radyo kanallarında, tiyatro ve diğer görsel platformlarda programlar yapmak,
 10. Faaliyet alanı ile ilgili konularda her türlü bilgi, belge ve yayını temin etmek, dokümantasyon merkezi kurmak, bilimsel araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, bilimsel araştırmaları desteklemek,
 11. Mezunların öğrencilere katkısını sağlamak için Kariyer Merkezi ile ortak faaliyetler yapmak, Mezun vakıf ve derneklerinin öğrencilere ödüller vermesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, öğrencilere burs vermelerini teşvik etmek üzere Burslar Ofisi ile ortak çalışmalar yapmak,
 12. Üniversiteye özel katkı sağlayan mezunları onore edici faaliyetler düzenlemek
 13. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 14. Üniversitenin mezunlarının kamu veya özel sektöre ait çeşitli kurumlar tarafından işletilen tesislerden uygun koşullarda yararlanmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak,
 15. Üniversite ile alakalı rozet, resim, takvim, ajanda vb. gibi çeşitli hediyelik eşya ve aksesuarlar yaptırmak ve bunları mezunların kullanımına sunmak,

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler