Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2022-2023 AKADEMİK YILI

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

(2022-1-TR01-KA131-HED-000054480 Numaralı projeye ait hareketlilik duyurusudur.)

İlan Tarihi: 29 Nisan 2022

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.
Başvuru bilgilendirme sunumu için tıklayınız.
Erasmus+ İngilizce dil sınavına girecek adayların isim listesi için tıklayınız. İlgili sınav 03.06.2022 tarihinde saat: 17.00’da 403 nolu sınıfta yapılacaktır.
Erasmus+ İngilizce Dil Sınav Sonuçlarını Görüntülemek için tıklayınız. (10.06.2022).
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız. (26.07.2022)
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız. (02.08.2022)


Bilgilendirme Toplantısı Videosu için tıklayınız.

ÖNEMLİ UYARI!

 • Başvurmadan önce ilan metnini ve Erasmus+ değişim programları yönergesini lütfen dikkatle okuyunuz.
 • Başvuru sistemine yüklenecek tüm belgelerin Pdf formatında olması gerekir.
 • Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2022-1-TR01-KA131-HED-000054480 projesinin süresi ile sınırlı olup, öğrenim hareketliliği 2022-2023 akademik yılını kapsamaktadır.
 • Nihai yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yıllık katkı anlaşması imza sürecinin tamamlanması ve akabinde Üniversitemiz ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında hibe sözleşmesi imzalanarak hibelerin Üniversitemiz hesabına aktarılına kadar, aradaki sürede hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, Üniversite ile Ulusal Ajans arasında hibe sözleşmesinin henüz imzalanmamış olmasından kaynaklanacak tüm mali sonuçlara katlanmaları gerektiğini unutmamalıdır.
 • Tercih edeceğiniz ya da yerleştirildiğiniz üniversitenin son aday gösterme (nominee) tarihi, son başvuru tarihi, açılacak dersler ve içerikleri ile istenilen belgeleri (dil sertifikası, vb.) mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda üniversiteler başvuru koşulları ve kabul şartlarında değişiklik yapabilirler. Bu nedenle tercih edilen üniversitenin başvuru koşulları ile ilgili bilgilerin takip edilmesi adayların sorumluluğundadır. Tercih etmeyi planladığınız kurumun web sayfasını detaylı incelemeniz gerekmektedir.
 • Güz dönemi için son aday gösterme (nominee) tarihi ve son başvuru tarihi geçmiş kurumlara bahar dönemi için yerleştirme yapılacaktır.
 • Tercih edilen üniversitelerden birine yerleştirilmiş olmak karşı üniversiteden kabul belgesi almanızı garanti etmez ve karşı kurumun sizi kabul edeceği anlamına gelmez. Karşı kurumun hareketliliği reddetme hakkı bulunmaktadır.
 • Bir akademik yıl için Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliğine katılım hakkı başka bir akademik yıla devredilemez.

ÖNEMLİ BİLGİLER!

 • Çevrim içi başvuru süreci başlamadan önce bilgilendirme toplantısı düzenlenecek olup, ilgili toplantı tarihi sizlere duyurulacaktır. Ayrıca başvuru kılavuzu ilan edilecektir. 2022-2023 akademik yılı Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuru yapacak ve bilgilendirme toplantısına katılacak öğrencilerimizin aşağıdaki linkte yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.

https://forms.gle/fsWFCtfqQucwAyhc7

 • Başvurular 18 Mayıs – 02 Haziran 2022 tarihleri arasında https://portal.ua.gov.tr sistemi üzerinden alınacaktır. Çevrimiçi başvuru sistemi 02 Haziran 2022 Perşembe günü saat: 00.00’da kapanacaktır.
 • Başvuru dönemindeki tüm işlemler aşağıda yer alan takvim dâhilinde gerçekleştirilecektir.

Tarih

Açıklama

29 Nisan 2022

Başvuru İlanının Duyurulması

18 Mayıs 2022 saat: 00.00

Çevrim içi Başvuru Sisteminin Açılması

02 Haziran 2022 saat: 00.00

Çevrim içi Başvuru Sisteminin Kapanması

02 Haziran 2022

Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına Girecek Adayların İlan Edilmesi

03 Haziran 2022 saat: 17.00

Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı

 

 • Erasmus+ İngilizce dil sınavı 03 Haziran 2022 Cuma günü saat: 17.00’da Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacaktır.
 • Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Metinde yer almayan konularla ilgili sorularınızı erasmus@fbu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

ERASMUS+ KURUMLARARASI ANLAŞMALAR

Öğrenciler sadece bölüm/programların anlaşmalı olduğu kurumları tercih edebilir ve bu kurumlarda hareketlilik gerçekleştirebilir. Kurumlararası anlaşmalar ve kontenjanlar listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kurumlararası anlaşmalar listesi çevrim içi başvuru sistemi açılana kadar güncellenebilir. Bu sebeple öğrencilerin düzenli olarak bu listeyi kontrol etmeleri önemlidir.

https://www.fbu.edu.tr/ogrenciler/386/erasmus-partner-universiteler

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru aşamasında aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde bir bölüm/programa kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmaları.
 • Ön lisans ve lisans düzeylerde en az bir yarıyıl eğitime devam etmiş olmaları.
 • Başvuru esnasında kayıtlı olduğu programda genel not ortalaması oluşmamış lisansüstü öğrenciler, bir önceki mezun oldukları lisans ya da yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarıyla, belge sunmak şartıyla başvuru yapabilirler.
 • Başvuru için güncel genel not ortalamasının ön lisans ve lisans düzeyinde en az 2.20/4.00 ve lisansüstü düzeyde ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.
 1. Çift anadal öğrencileri bir başvuru döneminde iki anadaldan biri için Erasmus+ değişim programına başvuru yapabilir ve hareketliğe katılabilir.
 2. Araştırma görevlilerinin başvuru sırasında ilgili birim yöneticisinden yazılı onay almış olması gerekir.
 3. İngilizce ve Türkçe dil hazırlık programı ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri Erasmus+ değişim programlarına başvuramaz.
 4. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez. Ancak kayıt dondurulan dönemde hareketliliğe başvuru yapılabilir.
 5. Lisansüstü programlarda kredili veya kredisiz ders yükünü tamamlamamış tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus+ değişim programlarından yararlanması için öğrencinin tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ile Enstitü yönetim kurulu kararı gerekir.
 6. Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında alınacak dersler İngilizce dışında bir dilde verilmekte ise öğrencinin ilgili dili, kabul eden kurumun belirlemiş olduğu asgari düzeyde bilmesi ve belgelendirmesi gerekir.
 7. Bir öğrencinin aynı öğrenim düzeyi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim düzeyi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin (öğrenim/staj) toplam süresi 12 ayı geçemez. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile iki kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam süre en fazla 24 aydır.
 8. Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+ değişim programlarından yararlanılamaz.
  1. Doktora yeterlik sınavına girmemiş olan öğrenciler için doktora yeterlik sınavına girilmesi gereken son yarıyılda.
  2. Tez önerisi savunmasına girilmesi gereken son yarıyılda.
  3. Programın azami süresinin son yarıyılında.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapabilmek için E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Başvurular https://portal.ua.gov.tr adresi üzerinden e-devlet kimlik doğrulaması ile alınacaktır. Çevrim içi başvuru sistemi açılmadan önce başvuru kılavuzu ilan edilecektir. Çevrim içi başvuru sistemine sizin ve bölüm/program koordinatörünüz tarafından onaylı başvuru formu ile güncel transkript belgeniz yüklenecektir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yerleştirme puanı aşağıdaki tabloda yer alan puanlama doğrultusunda yapılacaktır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi (YOK 4’lük sistem notlarının 100’lük sistem karşılıklarına göre)

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan*

Engelli öğrenciler (belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan**

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler (belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan***

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan


Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 • Yerleştirme işlemi 2022-1-TR01-KA131-HED-000054480 Nolu proje sonucunun Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilmesinin ardından belirlenen kontenjanlar ve hibe miktarı üzerinden yapılacaktır. Yerleştirme listesi web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.
 • Yerleştirme listesinin yayınlanmasının ardından seçim sonuçlarına itirazı olan öğrenciler için “itiraz süresi” ilan edilecektir. İtiraz süresi tamamlandıktan sonra nihai yerleştirme listesi yayınlanacak ve öğrenciler yerleştirildikleri kuruma aday gösterilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Kat: L1 Oda No: 12

erasmus@fbu.edu.tr

 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler