Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölümler

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı; hasta tedavisi öncesinde, sırasında ve sonrasında diş hekimlerine yardımcı olmak üzere ‘Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’ yetiştiren önemli bir programdır. Sağlıklı bir birey olmak için; ağız sağlığının öneminin daha da arttığı modern dünyada diş hekimi yardımcılarının da yetişmiş, kalifiye elemanlardan oluşması bir gereklilik olmaya başlamıştır. Ayrıca ağız ve dişlerden kaynaklı sorunların vücuttaki diğer hastalıklarla olan ilişkisi nedeniyle ağız ve diş sağlığı tedavilerindeki ihtiyaç ve hassasiyet, diş hekimlerinin yanında yardımcı personelin de eğitimli olmasını gerektirmektedir. Sağlık sisteminin gelişmesiyle bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacı her ge&...

Anestezi

Dünyada tıp teknolojilerinin ilerlemesi ile cerrahi işlemler sırasında yeni anestezi teknolojilerini kullanabilecek eğitimli insan gücüne ihtiyaç doğmaktadır. Ayrıca cerrahi yöntemlerinin gelişmesi, özel ve kamu hastanelerin çoğalması ile yardımcı meslek elemanlarına gereksinim kaçınılmazdır. Bu sebeple ameliyat sırasında gerçekleşen anestezi işlemlerinde anestezi uzmanına yardımcı olacak anestezi teknikerlerine ihtiyaç artmaktadır. Anestezi programının amacı; sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında anestezi uzmanına yardımcı olacak, ameliyat esnasında hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak sağlık teknikerleri ye...

Ameliyathane Hizmetleri

Sağlık sektörünün en önde gelen tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi alanında görev yapan ameliyathane teknikerleri, ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi operasyona hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. Ameliyat sırasında savunmasız olan hastaların güvenliğinin sağlanması ve sterilizasyonun korunması açısından ameliyathane teknikerleri önemli bir yere sahiptir. Ameliyathane teknikerlerinin sayısının az olması ve yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarının giderek artması bu alanda çalışan nitelikli sağlık elemanlarına olan ihtiyacı arttırmıştır.   Fenerbahçe Üniversitesi Ameliyathane Hiz...

Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi programı; kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ile çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Diş Protez Teknolojisi programının amacı; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirmektir. Diş Protez Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; kendilerine ait diş protez labo...

Diyaliz

Diyaliz,çeşitli sebeplerle kanda biriken zararlı maddelerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla kandan uzaklaştırılmasını amaçlayan bir işlemdir.Günümüzde özellikle kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkların çoğalmasıyla birlikte diyaliz tedavisi ihtiyacı artmaktadır.Buna paralel olarak diyaliz tedavisine teknik olarak hakim başarılı tekniker ihtiyacı da artmaktadır.Fenerbahçe Üniversitesi Diyaliz programı olarak amacımız sağlık sektörüne; Diyaliz cihazı bakımını bilen, Hastaları diyaliz makinesine alabilen, Hastaların takibini yapabilen, Hastaların diyaliz işlemini sonlandırabilen, İşlemler hakkında hastayı ve hasta yakının bilgilendirebilen, Hasta...

Eczane Hizmetleri

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni kurulmuş ve öğrenim dili Türkçe olan Eczacılık Hizmetleri Programı, eğitimde kaliteyi hedeflemekte olup, başta eczane, hastane, medikal ürünler ve ilaç sektörü ve ecza depoları olmak üzere Eczacılık mesleği ile ilgili tüm alanlarda hizmet vermek üzere sağlık alanında donanımlı “Eczacı Tekniker” yetiştirilmesini hedeflemektedir. Eczacı Teknikeri; toplum sağlığı hizmeti sunan Eczane ve hastane eczacılığında Eczacı gözetimi altında reçetelerdeki ilaçların hazırlanarak doğru bir şekilde sunulmasını sağlayan, eczane kayıtlarının tutulmasında ve hastalarla i...

Fizyoterapi - Türkçe / İngilizce

Fizyoterapi, Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu tarafından bireylerin yaşam süreleri boyunca maksimum hareket yeteneklerini korumak, geliştirmek ve kaybolması durumunda yeniden kazandırılmasından sorumlu sağlık bilim alanı olarak tanımlanmaktadır. Fizyoterapi, çeşitli hastalıklara ve sakatlıklara bağlı olarak bireylerde gelişen fonksiyon bozukluklarında temel tedavi yöntemlerinden biri olarak uygulanır. Nörolojik, ortopedik, romatolojik ve kas veya iskelet sistemini ilgilendiren herhangi bir hastalığa sahip olan bireylerin hareket kabiliyetlerinin iyileştirilmesinde, ağrılarının azaltılmasında ve fonksiyonel kapasitelerinin geliştirilmesinde fizyoterapi aktif rol oynar. Fenerbahçe Üniversitesi Fizyot...

Ortopedik Protez ve Ortez

Protez, herhangi bir nedenle kısmi veya tamamen kaybedilen bir organ veya uzvun yerini alarak fonksiyon kazandıran cihazlardır. Ortez ise yine bir nedenden ötürü desteklenmesi, korunması, sabitlenmesi veya düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazlardır. Bu program farklı nedenlerle kol veya bacak gibi herhangi bir uzvunu kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve/veya sinir sistemiyle ilgili patolojik durumlarda ağrı ve sıkıntıları azaltacak, işlevselliği arttıracak, düzenleyici ve destekleyici özellikleri olan, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek seviyede ortopedik protez ve ortez teknikerleri yetiştirmeyi ama...

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikeri doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesini sağlayan ve patoloji uzmanı ile işbirliği içerisinde çalışan yardımcı sağlık personelidir. Programın amacı, yeni teknoloji ve teknikleri uygulayabilecek yeterliliğe ve problem çözme yeteneğine sahip, el-göz koordinasyonunu iyi kullanabilen patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Öğrenim süresi 2 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. Programı bitiren öğrencilere “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” unvanı verilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar devlet hastaneleri, özel hastaneler ve Adli Tıp Kurumu patoloji laboratuvarlarında, özel p...

İlk ve Acil Yardım

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı hasta veya yaralılara hastane öncesi gerekli bilgilendirmeyi yapacak, dikkatli ve soğukkanlı bir şekilde acil sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan doğru acil tıbbi müdahaleleri uygulayabilecek ve hasta veya yaralıları güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırabilecek ilk ve acil yardım teknikerleri yetiştirmesi bakımından toplum için önemi büyük bir programdır. Ayrıca program süresince öğrencinin olay yerini doğru analiz ederek değerlendirmesi, problemlere uygun, hızlı ve doğru çözümler üretebilmesi, sorumluluk duygusu kazanması ve çevresiyle etkili ve iyi iletişim kurabilme...

Radyoterapi

Radyoterapi, kanser hastalarını tedavi etmek için iyonlaştırıcı radyasyonun kullanılmasıdır. Radyoterapi Teknikeri, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Sağlık Fizikçisi, Hemşireler ve diğer Sağlık Uzmanlarından oluşan disiplinler arası bir sağlık ekibi ile yakın çalışır. Öğrenciler, müfredatın bir parçası olarak, tedavi sunumu, hasta iletişimi ve tedavi planlama teknikleri dahil olmak üzere radyoterapinin tüm yönlerinde simüle edilmiş bir klinik ortamda uygulama fırsatına sahip olacaklar. Radyoterapi teknikerleri, radyasyon onkolojisi ekibinin hayati ve önemli bir üyesidir. Radyoterapi teknikerleri, hastanelerde radyasyon onkolojisi departmanında kanseri tedavi etmek içi...

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Günümüzde hastalıklarla mücadele ancak erken teşhis ve tedavi ile mümkündür. Modern çağda gelişen teknoloji ile görüntüleme cihazları oldukça hızlı ve donanımlı bir hale gelmiş, hastalıklarla mücadelede etkili bir rol oynamaktadır. Görüntüleme cihazlarının ileri teknolojisini rutin uygulamaya yansıtmak ancak iyi yetişmiş, donanımlı, kullandığı cihazların teknolojisine hakim ve çevresi ile ilişkileri kuvvetli sağlık personeli ile mümkündür. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı, tıbbi tanıyı sağlamak amacıyla gerekli görüntüleri oluşturan; rad...

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi laboratuvar teknikleri, sağlık kurumlarında 24 saat boyunca klinisyenlere hastalık tanısında yardımcı olmak için kurulan bir bölümdür. Bunu, enfeksiyon hastalıkları etkenleri olan mikroorganizmaların tanımlanmasından acil kan nakillerinde kan sağlanmasına kadar değişen çeşitli laboratuvar prosedürlerini uygulayarak yaparlar. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, biyokimya, hematoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, kan bankacılığı ve laboratuvar yönetimi konularında eğitim almaktadırlar. Hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için klinisyenlerin ihtiyaç duyduğu doğru test sonuçlarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde kritik bir rol oynarlar. Fenerbahçe Ü...

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler