FBU

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında T.C. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ “Veri Sorumlusu”  sıfatına sahiptir.

Veri Sorumlusu tarafından adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, adres bilgileriniz ve eğitim bilgilerinize ait kişisel verileriniz

  • Pazarlama/reklam/tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Tarafınızca talep edilen konularda geri dönüş sağlanması, 
  • İstistiksel tespitler gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla vereceğiniz açık rıza kapsamında üçüncü kişilere aktarılmamak üzere web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz elektronik başvurular ve/veya fiziki başvurularınız esnasında yazılı ve/veya elektronik ortamda kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

“Veri Sorumlusu”na başvurarak, kişisel verilerinizin; 

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, 
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
  • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

Haklarına sahipsiniz. 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

İçerikler