FBÜ Hakkında

Rektörün Mesajı

Bilim ve dijital teknoloji çağının ruh ve felsefesine uygun olarak yapılandırılan Fenerbahçe Üniversitesi (FBÜ) kuruluş aşamasında hedef olarak Türkiye’de ve Dünya’da en iyiler arasında yer almayı amaçlamaktadır. 
Bu vizyon ve misyon ile referansı bilim, teknoloji ve inovasyon olan,  aynı zamanda çok uluslu, çok kültürlü, çok disiplinli bir “Uluslararası Üniversite” olma iddiası ile eğitim ve öğretime 2019-2020 yılında başlayacak olan üniversitemiz, bilginin paylaşımından ziyade bilginin üretimi, uygulanması (applicable knowledge) ve kullanımına odaklanacaktır. 

Bilimin teknolojiye, teknolojinin ürün ve markaya dönüşmesini sağlayacak, inovatif fikirlerini ticarileştirebilecek, yüksek nitelikli insan gücü ve girişimci yetiştirmek, üniversitemizin merkezindeki en önemli eğitim anlayışı olacaktır. 

Öğrencilerimize, iş hayatının gerekliliklerine uygun mesleki formasyon, entelektüel derinlik ve çok fonksiyonel beceriler kazandırmak için; yenilikçi, yaratıcı ve sorgulayıcı bilimsel eğitim modeli benimsenmektedir. Küresel iş gücü piyasalarının talep ettiği formatta ve yükselen mesleklerin ihtiyaçlarına uygun nitelikte bilgiye, yabancı dillere ve iletişim yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Lisans, lisansüstü ve sertifika programları ile yaşam boyu öğrenmenin merkezi olacak üniversitemiz, 112 yıllık Fenerbahçe kültürü, felsefesi ve mirasının üzerinde ilerleyerek, küresel yüksek öğretimde yerini en iyiler arasında alacaktır. 

Geleceğin dijital dünyasını yönetmeye aday küresel liderleri eğitmek ve yetiştirmek için kaliteli akademik kadro, ekosistem, Ar-Ge altyapısı ve sosyal imkanları ile öğrencilerimizi Fenerbahçe Üniversitesine bekliyoruz.