FBU

Kvkk Onam Metni

Kvkk Onam Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında T.C. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ “Veri Sorumlusu”  sıfatına sahiptir.

Veri Sorumlusu tarafından adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz, adres bilgileriniz ve eğitim bilgilerinize ait kişisel verileriniz

  • Pazarlama/reklam/tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Tarafınızca talep edilen konularda geri dönüş sağlanması, 
  • İstistiksel tespitler gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla vereceğiniz açık rıza kapsamında üçüncü kişilere aktarılmamak üzere web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz elektronik başvurular ve/veya fiziki başvurularınız esnasında yazılı ve/veya elektronik ortamda kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

“Veri Sorumlusu”na başvurarak, kişisel verilerinizin; 

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, 
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
  • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

Haklarına sahipsiniz. 

T.C. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

 

KVKK ONAM METNİ

Yukarıda yer alan bilgi ve açıklamaların Veri Sorumlusunca tarafıma doğru ve anlaşılır biçimde anlatıldığını; anlatılan bilgileri, açıklamaları, KVKK’da tarafıma tanınan hakları anladığımı beyan eder ve şahsıma/Velisi/Vasisi bulunduğum ………………………………’na ait kişisel verilerin, yukarıda yer alan açıklamalar dahilinde kaydedilmesine, saklanmasına, güncellenmesine ve işlenmesine; hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça

onay verdiğimi

onay vermediğimi

beyan ederim. .. / .. / ….

Veri Sahibi’nin veya Velisi/Vasisi’nin

Adı Soyadı : 

İmzası :

 

TİCARİ  ELEKTRONİK İLETİ  İZNİ:

Ben aksini bildirmedikçe her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim velisi/vasisi bulunduğum kişilere T.C. Fenerbahçe Üniversitesi tarafından 

SMS

E-posta

yolları ile ulaşılmasına ve ticari elektronik ileti gönderilmesine hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça 

onay verdiğimi

Onay vermediğimi

Beyan ederim. …/…/………

Aday Öğrenci’nin ve/veya Velisinin/Vasisinin*

Adı – Soyadı :

İmzası :

 

* Aday Öğrenci / Veri Sahibi 18 yaşından küçük ise formun velisi tarafından imza altına alınması gerekmektedir.

 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

İçerikler