Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı

Fenerbahçe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı, Fenerbahçe Üniversitesi üst yönetimince benimsenmiştir. Fenerbahçe Üniversitesi cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesinde öncü bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı ile akademik içerikli desteğin sağlanması, bilimsel çalışmalar ve uygulamaların artması, akademik birimler arasında işbirliğinin sağlanması, iletişim ağlarının kurulması, sorunlar hakkında farkındalık yaratılması ve çözüm amaçlı içerik üretilmesi, nitelikli akademisyen ve bilim insanlarının öğrencilerle buluşması ve bu alanda ders içeriklerinin sürekli geliştirilmesi, akademik araştırma ve yayınlarda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının yaygınlaşması ve güçlenmesi için dernekler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlarla ortak faaliyetlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerde cinsiyet eşitliği politikalarını kurumsallaştırmayı, koordine etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Üniversitemizde görevli tüm personel için eşit fırsatların yaratılması yönünde bakış açısının geliştirilmesi, bu yönde farkındalık yaratılması, bu farkındalığı geliştirecek ve güçlendirecek iletişim ağlarının oluşturulması ve cinsiyet eşitsizliğine neden olan sorunların ortadan kaldırılması yönetimin birincil önceliğidir.

 

Fenerbahçe Üniversitesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği durumuna ilişkin değerlendirmenin sonuçlarını takiben, yedi başlık altında hedefler belirlenmiştir:

•           Liderlik ve karar vermede cinsiyet eşitliği

•           İşe alım ve kariyer planlamasında cinsiyet eşitliği

•           Müfredat ve araştırmalarda toplumsal cinsiyet boyutu

•           Cinsiyet bağlı ön yargılar ve stereotipler/kalıp yargılara karşı duruş

•           Cinsel tacize karşı duruş

•           Cinsiyete duyarlı veri toplama, erişim ve işleme

•           Kurumsal yapılarda cinsiyet eşitliği

 

 

Fenerbahçe Üniversitesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği durumuna ilişkin değerlendirmenin alt başlıkları ve hedefler sunulmuştur:

 1. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık artırımı.
 • Akademik, idari personele, öğrencilere ve hizmet sağlayıcılara yönelik olarak cinsel tacizin psikolojik ve toplumsal nedenleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla seminerler düzenlenecektir. Üniversite genelinde cinsel taciz konusunda çevrimiçi bir zorunlu eğitim programı hazırlanması da planlanmaktadır.
 • Yöneticilerin, akademik ve idari personelin ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini sürdürülebilir kılmak.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği dersini tüm öğrencilere sunmak.
 • Konuyla ilgili projeleri desteklemek.
 • Konuyla ilgili öğrencilere film izletmek, kendi kısa film/videolarını çekmelerine teşvik etmek.
 • Konuyla ilgili belgelendirme merkezi oluşturmak, bülten yayınlamak, ödüllü yarışmalar düzenlemek, yayın faaliyetlerini teşvik etmek.
 • Kadın-erkek eşitsizliği, kadına şiddet, taciz, ayrımcılık söylemleri üzerine eğitim vermek.
 • Spor Bilimleri Fakültesi desteği ile savunma sporu eğitimi vermek.
 1. Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu veya seçmeli ders olarak müfredatta yer almasını sağlamak. Müfredat ve araştırmalarda toplumsal cinsiyet boyutu çerçevesinde ders programlarının oluşturulması, uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yüksek lisans programının açılması konusunda çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır.
 2. “Toplumsal Sosyal Sorumluluk” dersinde; öğrencilerin danışman öğretim üyeleri ile yapacakları projelerde toplumsal cinsiyet sorununa odaklanan, sorunun çözümüne katkı sunan çalışmaların geliştirmesini teşvik etmek.
 3. Çevrimiçi seminer, kurs, yaz okulu, uzaktan eğitim ve sertifikalı eğitim programları geliştirmek ve hayata geçirmek.
 4. Kadın Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmak. Toplumsal cinsiyet alanında, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlere ve öğrencilere genel bir çağrı yapılarak, merkeze katkı sunmak isteyen, proje geliştirmek isteyen akademisyenlerin ve öğrencilerin merkez bünyesinde bir araya getirilmesini sağlamak. Araştırma Merkezinin her yıl üniversiteye yönelik toplumsal cinsiyet bağlamında istatistiki bilgilerin de yer aldığı bir rapor hazırlamasını ve yayımlanmasını teşvik etmek.
 5. Çalışanlar ve öğrenciler için danışma ve yardım hattı kurmak, psikolojik ve hukuki destek vermek. Ayrıca bu konularda rehberlik görevi görecek bir el kitabının hazırlanması ve danışmanlık programı oluşturulması planlamak.
 6. Konuyla doğrudan ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum, baro gibi kuruluşlarla düzenli iş birliği yapmak.
 7. Üniversite düzeyinde “Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu” kurmak ve komisyonun Fenerbahçe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planını hayata geçirmesini desteklemek.
 8. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konularında toplumda farkındalık yaratmak ve hak savunuculuğu yapmak.
 9. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yaparak, üniversite bünyesinde etkinlik düzenlemeleri için öğrenci kulüplerinin teşvik edilmesi.
 10. Öğrenci kulüplerinin ve öğrenci konseyinin etkinliklerine ve oluşumuna toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının entegre edilmesini teşvik etmek.
 11.  İşe alım, atama ve yükseltmelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurmak. Bu doğrultuda, üniversite düzeyinde “cam tavan” olgusu bağlamında bilinçlenme sağlamak. İşe alım ve kariyer planlamasında toplumsal cinsiyet eşitliği adına kurumun kendi hedeflerini belirlemesini sağlamak. Akademik ve idari düzeylerde cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığının önlenmesini gözetmek.
 12. Dijital şiddetin artan yaygınlığına dikkat çekilmesi sağlamak ve önlenmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak. Kurumsal çevrim içi platformlara cinsiyet eşitliği eylem planının bağlantısını eklemek ve güncel tutmak.

 

 

Rektör

Prof. Dr. M. Emin ARAT

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

İçerikler