İçerikler
FBU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Dekanın Mesajı

2019-2020 akademik yılında eğitim hayatına başlayan Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi analitik ve eleştirel düşünebilen, yenilikçi, araştırmacı, girişimci ve nitelikli mezunlar yetiştiren, dünyanı...

Devamını Oku

FBÜ Tanıtım Videosu

FBÜ Tanıtım Videosu

Programlar

Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; bilgisayar sistem yapısı, geliştirme ve etkin kullanım yöntemleri konularına ilişkin eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Günümüzde birçok alanda toplanan veriyi bilgiye dönüştürmek ve bu bilgiyi depolayarak analiz edebilmek, çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Bu problemin çözümü, girişimci, yenilikçi ve araştırmacı bilgisayar mühendisleri ile olanaklıdır.  Bilgisayar Mühendisliği bölümü; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülkemizin gereksinimlerini dikkate alarak uluslararası düzeyde bir eğitim vermektedir. Bölümümüz bilişim sektöründeki hızla değişim gösteren ihtiyaçlara çözüm üretecek, yaratıcı, girişimci ve tercih edilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Öğrencilerimiz, İngilizce hazırlık sınıfından sonra ilk iki yıl temel mühendislik derslerinin yanında programlamaya giriş, nesneye dayalı programlama ve veri yapıları gibi dersleri de alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıfla...

Detaylar

Endüstri Mühendisliği - İngilizce

Endüstri Mühendisliği, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin bilgi ve becerilerinin temeline dayanan; üretim / hizmet sektörlerinde ve tedarik zincirlerinde tasarım, planlama, organizasyon, bütünleşme, kontrol ve sürekli iyileştirme sağlamayı amaçlayan multidisipliner bir mühendislik dalıdır. Çağın gereklilikleri ile uyumlu ve insan odaklı olarak hazırlanan ders planı ile öğrencilerimize; bütün sistemi ele alarak sistemin problemlerine etkin ve verimli çözümler geliştirebilme yetkinliği kazandırılmaktadır. Mezunlarımız, bir kurumun organizasyon şemasında yer alan departmanların büyük çoğunluğunda görev alabilecek teknik bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. Örneğin; üretim sektöründe (otomotiv, tekstil, gıda, vb.) çalışan bir endüstri mühendisi; üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, sistem analizi, ergonomi, operasyon yönetimi, tesis tasarımı, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırmaları, çok kriterli karar verme ve yalın üretim gibi alanlarda görev alabilir.  Pazarlama departmanında marka ta...

Detaylar

Mimarlık

Fenerbahçe Üniversitesi Mimarlık Bölümü; hızla değişen bir dünyada yapılı çevrenin planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi, kullanılması, niteliksel gelişiminin arttırılması, kültürel miras ortamında sürdürülebilir çevre ve yaşam alanlarının oluşturulması süreçlerinde yer alacak, topluma, çevreye ve evrensel insanlık değerlerine saygılı, mesleki etik değerleri özümsemiş, eleştirel ve bağımsız düşünce yeteneğine sahip araştırmacı, yenilikçi, girişimci ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mimarlık programımızda öğrenciyi sorgulamaya ve araştırmaya yönlendiren, özgür kılan bir eğitim yaklaşımı ile teorik ve pratiğin iç içe geçtiği, değişen ve farklılaşan yaşamsal gereksinimler karşısında eleştirel, kuramsal ve deneysel tasarım sorunsalları göz önünde bulundurularak araştırma, analiz, sentez ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişimi için öğrenci odaklı bir eğitim yaklaşımı benimsenmektedir. Mimarlığın ilişki içinde olduğu farklı disiplinler, toplumsal, teknolojik, sosyal ve kült...

Detaylar

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Türkçe / İngilizce

Üniversitemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekan ilişkileri, mekan tasarımı ve algısı bağlamında eleştirel bakış açıları geliştirmeye odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde sorgulama yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekansallaşması için gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim anlayışımız, mekan tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, psikolojik, sanatsal ve teknik konuların bütüncül bir perspektiften ele alınması düşüncesi üzerine oturmaktadır. Bu doğrultuda tasarım stüdyosu derslerinin merkeze alındığı, diğer derslerin ise modüller halinde kurgulanarak tasarım stüdyosu derslerine hizmet ettiği bir düzen planlamıştır. Yalnızca iç mekan tasarımına değil, makro ölçekten mikro ölçeğe okuma ve çalışmaların yapıldığı farklı disiplinlerle birliktelik gözeten bir anlayış benimsenmektedir. Bu bütüncüllük üzerine kurulu müfredatımız, ders içeriklerimiz ve ana yak...

Detaylar

Akademik Kadro

Prof. Dr. Fatma KANCA
REKTÖR

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CV
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ÜÇTUĞ
REKTÖR YARDIMCISI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇALOĞLU BÜYÜKSELÇUK
Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Tayibe SEYMAN GÜRAY
Bölüm Başkanı

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ZORARPACI
Bölüm Başkanı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Doç. Dr. Hülya SOYDAŞ ÇAKIR
Öğretim Üyesi

MİMARLIK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BİLGEN
Öğretim Üyesi

MİMARLIK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Elif KAPLAN
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Anıl Savaş KILIÇ
Öğretim Üyesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi İpek YILDIRIM CORUK
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Osman SELVİ
Öğretim Üyesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Vecdi Emre LEVENT
Öğretim Üyesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Deniz TURHAN
Öğretim Üyesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özgür BOZKURT
Öğretim Üyesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KURTOĞLU
Öğretim Üyesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTE
Öğretim Üyesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Cevahir PARLAK
Öğretim Üyesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi İsa Ahmet GÜNEY
Öğretim Üyesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülçin URAL
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Şelale Elçin SUNGUR DÖLGEN
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Özge DEVAL
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Pınar EFE
Öğretim Üyesi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Osman ŞİRVAN
Öğretim Üyesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYGIN
Öğretim Üyesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürel TEKELİOĞLU
Öğretim Üyesi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Hazal ŞENTÜRK
Öğretim Üyesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Arş. Gör. Meltem AĞAN
Araştırma Görevlisi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Arş. Gör. Nisanur ÖZDEMİR
Araştırma Görevlisi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE)

CV
Arş. Gör. Uğur ÖZBALKAN
Araştırma Görevlisi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

CV
Arş. Gör. Zeynep Tutku EREN
Araştırma Görevlisi

MİMARLIK

CV
Arş. Gör. Berrak ERDAL
Araştırma Görevlisi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

CV
Arş. Gör. Doğa Hazal GÜNAYDIN
Araştırma Görevlisi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Arş. Gör. Kübra YÜCEL KARABAŞ
Araştırma Görevlisi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

CV
Arş. Gör. Erdem YİĞİT
Araştırma Görevlisi

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

CV
Tümünü Göster
Tüm Haber ve Duyurular

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.