İçerikler
FBU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür Mesajı

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Değerli Öğrencileri, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık sektörü...

Devamını Oku

Uzm. Dt. Duygu BİLGİLİ-Öğretim Görevlisi / Ağız ve Diş Sağlığı

Uzm. Dt. Duygu BİLGİLİ-Öğretim Görevlisi / Ağız ve Diş Sağlığı

Bölümler

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı programı; diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrencilerin, mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan öğrenmeleri sağlanmaktadır. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamalara dayanmaktadır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş, diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ve ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılamaktır. Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olan öğrenciler; diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda, özel veya kamu kuruluşlarınd...

Bölüm Detayları

Anestezi

Anestezi programı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Anestezi programının amacı; cerrahi operasyonlar öncesi hastayı ameliyata hazırlayan, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek veren, hasta takibini gerçekleştiren ve ameliyat sonrası hasta uyanma sürecini takip ederek kontrollerini sağlayan, uluslararası standartlarda mesleki yeterliklere sahip, nitelikli, ekip uyumu içinde çalışabilen, sorumluluk sahibi, meslek etiği ilkelerini kavramış “Anestezi Teknikerleri” yetiştirmektir. Anestezi programından mezun olan öğrenciler; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, ayılma (derlenme) odası, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri programı; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemeleri hazırlayan ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayan, cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eden ve ameliyat sonunda cerrahi malzemeleri temizleyerek yeni bir ameliyat için hazır hale getiren pratik ve teorik donanıma sahip sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Ağız ve Diş Sağlığı programının amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlilik kazanmış, evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış “Ameliyathane Teknikeri” yetiştirmektir. Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olan öğrenciler; özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane birimlerinde çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi programı; kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ile çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Diş Protez Teknolojisi programının amacı; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirmektir. Diş Protez Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; kendilerine ait diş protez laboratuvarı açabilir, kamu ve özel diş hastanelerinin diş protez laboratuvarlarında, kamu ve özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinin diş protez laboratuvarlarında, özel diş klinikleri ve muayenehanelerinin diş protez laboratuvarlarında ve diş protez konusunda teknik donanım sağlayan özel firmalarda çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Diyaliz

Diyaliz programı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Diyaliz programının amacı; Diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve hasta yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren “Diyaliz Teknikeri” yetiştirmektir. Diyaliz programından mezun olan öğrenciler; resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bulunan hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde uzman doktor gözetiminde çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri programı; eczanelerde, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlamak, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda ve satışında, eczacılara yardımcı olmak üzere yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Eczane Hizmetleri programının amacı; ilaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması, sunulması, reçetenin hasta ilaç bilgileri ile tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesi, bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması, eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olması, eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlaması için “Eczane Teknikeri” yetiştirmektir. Eczane Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler; serbest eczaneler ve hastane eczaneleri, ilaç firmaları ve ilaç depolarında çalışabilmektedirler. ...

Bölüm Detayları

Fizyoterapi - Türkçe / İngilizce

Fizyoterapi programı; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, (kaza, travma, spor yaralanması vb.) fiziksel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, fizik tedavi uygulamalarının, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fizyoterapi programının amacı; sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli “Fizyoterapi Teknikeri” yetiştirmektir. Fizyoterapi programından mezun olan öğrenciler; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniklerinde, kamu ve özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ortez-protez ünitelerinde, endüstri alanlarında, huzur evlerinde, engelli merkezleri ve okullarında, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde, spor kulüplerinde ve spor merkezlerinde çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım programı; hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetleri veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye taşınmasını sağlayan sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. İlk ve Acil Yardım programının amacı; hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak “Acil Yardım Teknikeri” yetiştirmektir. İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler; 112 ambulanslarında, devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı; patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikli “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının amacı; Hastadan alınan organ-doku ve sıvı örneklerinin uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda mikroskop aşamasına kadar geçen süreçteki teknik işlerin yürütülmesi, hazırlanan preparatların patoloğa teslim edilmesinde uygulanacak bütün işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen, araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen teknikerler yetiştirmektir.   Patoloji Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme, c...

Bölüm Detayları

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez programı; değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yetkinlikte sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Ortopedik Protez ve Ortez programının amacı; el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da vücutta desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken kısımlara uygulanan yardımcı cihazların yapımında çalışan “Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri” yetiştirmektir. Ortopedik Protez ve Ortez programından mezun olan öğrenciler; Protez-Ortez atölyesi bulunan devlet, özel ve üniversite hastanelerinde, kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilmektedirler. ...

Bölüm Detayları

Radyoterapi

Radyoterapi programı; kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çekerek hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlaması, uygulanması ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olan “Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” yetiştirmektir.   Radyoterapi programından mezun olan öğrenciler; hastanelerin onkoloji klinikleri, özel onkoloji klinikleri ve özel teşhis merkezlerinde çalışabilmektedirler. DERS PLANI ...

Bölüm Detayları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı; hekim tarafından X ışınlarının gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı; yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlayan, sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu ileterek, yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlayan “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” yetiştirmektir.   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi birimlerinde ve özel görüntüleme merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavlar...

Bölüm Detayları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı; sağlık kurumları bünyesinde biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının amacı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuvar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” yetiştirmektir.   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında uzman gözetiminde çalışab...

Bölüm Detayları

Akademik Kadro

Prof. Dr. Göksel ŞENER
Müdür

ECZANE HİZMETLERİ

CV
Prof. Dr. Nail Suat ÜNVER
Öğretim Üyesi

DİYALİZ

CV
Prof. Dr. Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL
Öğretim Üyesi

ECZANE HİZMETLERİ

CV
Prof. Dr. Taner ORUĞ
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Elif COŞKUN
Öğretim Üyesi

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kübra YILDIZ DOMANİÇ
Öğretim Üyesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Özer SEVAL
Öğretim Üyesi

ANESTEZİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Aybüke ERSEN
Öğretim Üyesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan DÖNMEZ
Öğretim Üyesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Sevim ŞAHİN
Öğretim Üyesi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Yasin YENER
Öğretim Üyesi

ANESTEZİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir DAĞ
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

CV
Öğr. Gör. Dr. Ali DEMİR
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Öğr. Gör. Aylin FRANKO
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Ayşe Asena GÜLNERGİZ
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Eda PALAOĞLU
Öğretim Görevlisi

ANESTEZİ

CV
Öğr. Gör. Barış ALTAN
Öğretim Görevlisi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Barış GÜLCÜ
Öğretim Görevlisi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Burak CANVER
Öğretim Görevlisi

DİYALİZ

CV
Öğr. Gör. Dr. Burcu GÜL
Öğretim Görevlisi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Buse SERT
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Duygu BİLGİLİ
Öğretim Üyesi

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI

CV
Öğr. Gör. Elif Sena DÜŞGÜN
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Elmas Pınar KAHRAMAN
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Öğr. Gör. Ekin Uğur CANÖZ
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Gizem DEMİR
Öğretim Görevlisi

ORTOPEDİK PROTEZ ve ORTEZ

CV
Öğr. Gör. Dr. Güler GÖĞÜŞ
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Öğr. Gör. Dr. Hayati ERGÜR
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Hüsna GÜZEL
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Kadir HACIKURT
Öğretim Görevlisi

RADYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Laçin Naz TAŞÇILAR
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Musa ERKOÇ
Öğretim Görevlisi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

CV
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Ahmet DENİZLİ
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Öğr. Gör. Şükran BAYCAN
Öğretim Görevlisi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

CV
Öğr. Gör. Dr. Ümit KALDIRIM
Öğretim Görevlisi

İLK VE ACİL YARDIM

CV
Öğr. Gör. Dr. Yeşim TÜTER YAŞAR
Öğretim Görevlisi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

CV
Seher Eda YAŞAR
Yüksekokul Sekreteri

CV
Tümünü Göster

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.