İçerikler
FBU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakülte Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, mesleki ve bilimsel olarak yeterli donan...

Devamını Oku

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU / Fakülte Tanıtım Videosu

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU / Fakülte Tanıtım Videosu

Bölümler

Dil ve Konuşma Terapisi

Sağlık alanında en çok tercih edilen meslekler arasında yer alan bu bölümde eğitim alacak olan kişi; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel çalışılması konusunda yetkin, sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık ekibinin profesyonel bir üyesidir.  Bu meslek, teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunun sağlandığı, bireylerin dil, konuşma ve ses bozukluklarının önlenmesi için çalışmaların yapıldığı, biyomedikal bilimler, klinik dil bilimler, psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanı olarak tanımlanmıştır.  Bu bölümden mezun olan kişilere Dil ve Konuşma Terapisti ünvanı verilmektedir. Devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde kariyer imkânına sahiptir. Bunun yanı sıra dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ...

Bölüm Detayları

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik, besinlerin içeriği, sindirim, emilim ve metabolizma ile ilgili süreçleri, yetersizlik ve aşırılık durumunda ortaya çıkan sorunları, hastalıklarda diyet tedavisinin esasları, yaşamın tüm dönemlerine özel beslenme programlarının düzenlenmesi, toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların yiyecek-içecek servislerinin yeterli, dengeli, sağlıklı beslenme esaslarına dayalı, sistematik bir şekilde yürütülmesi, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi gibi birçok konuyu irdeleyen, araştıran bilim alanıdır.  Günümüzde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde beslenmenin, hastalıkların tedavisinde diyetin önemi çok iyi anlaşılmış, üniversitelerde, çağın salgını olarak bilinen obezite ile mücadelede, besin endüstrisinde, sporcu beslenmesi gibi özelleşmiş alanlarda yetişmiş insan gücüne gereksinim duyulmuştur.  Bölümümüz; iletişimi güçlü, yaratıcı, üretken, bilimsel açıdan donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünen, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgör&...

Bölüm Detayları

Ebelik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre ebe, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş kişidir.  Ebelik bölümümüzün amacı; ebelik mesleğini her alanda geliştirecek ve temsil edecek, kadın, bebek, çocuk ve aileye duyarlı ebelik alanında kendini sürekli yenileyebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışan, ebelikle ilgili politikalara katkı veren ve değiştirebilen, etik değerlerin savunucusu ve uygulayıcısı, sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerisine sahip ebeler yetiştirmektir. Bölümümüz mezunları; özel hastaneler, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kadın doğum ünitelerinde (servisler ve doğumhane, poliklinikler), yenidoğan ünitelerinde görev yapabilecekleri gibi aile sağlığı merkezlerine de atamaları yapılabilmektedir.  Aynı zamanda mezunlar istekleri doğrultusunda alanındaki lisansüstü programlara devam edebilirler, doktora eğit...

Bölüm Detayları

Ergoterapi

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans bunun yanında kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir.  Hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, ev bakımı programlarında, toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, gündüz bakım evlerinde ve daha bir çok alanda;  fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışmaktadırlar.  Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümünü tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarda eğitimlerini sürdürmektedirler. DERS PLANI...

Bölüm Detayları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, kas-iskelet ve sinir sistemi bozukluklarında fonksiyonun düzeltilmesi, minimuma indirilmesi, çok yönlü fizik tedavi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulamalar yaparak; mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile hasta, engelli ve sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetesi/programı uygulayan bir bilim dalıdır.  Günümüzde gerek bilimsel ve teknolojik gelişmeler, gerekse sağlık bilincinin artması ile beklenen yaşam süresi uzamış, yaşlı nüfusta bir artış olmuştur. Bunların sonucunda, koruyucu ve tedavi edici Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ve mezunları olan fizyoterapistler, tüm dünyada aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.  Bu doğrultuda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon konusundaki değişik alanlarına hizmet verecek, hastaların bireysel farklılıklarını ve tedavi programlarını dikkate alarak, yaşam kalitelerinin geliştirilmesinde etkin rol alacak, bilgi, beceri ve iletişimi güçlü, araştırmacı, alanına bilimsel kat...

Bölüm Detayları

Hemşirelik

Hemşirelik çağdaş sağlık sistemi içinde, insan gereksinimlerini tanıyan, empati yapabilen, eleştirel düşünen, kendine güvenen, özverili, aktif, sorgulayıcı, girişimci, hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, kanıta dayalı çalışan, bağımsız karar verebilen, yaşam boyu öğrenme hedefiyle kendini geliştiren, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, hastalık halinde iyileştiren, ideal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmayı hedefleyen, bilim ve sanattan oluşan bir meslektir.  Artan nüfus, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerin farklılaşması, sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden olmuş, bu da hemşireliği, çağımızın en çok aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir.  Hemşirelik Bölümümüz; çağdaş teknoloji ve bilgiyi kullanabilen, ekip çalışmasına inanan, bütüncül bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, bireyin ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren ulusal ve uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşirelerin yetiştirildiği bir b&ou...

Bölüm Detayları

Akademik Kadro

Muazzez Garipağaoğlu Denizhan
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu Denizhan
DEKAN

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Murat Hakan Terekeci
Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Hatice Seval Pehlivan
Prof. Dr. Hatice Seval Pehlivan
Öğretim Üyesi

ERGOTERAPİ

CV
Semih Gür
Prof. Dr. Semih Gür
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

CV
Anıl Tosun
Dr. Öğr. Üyesi Anıl Tosun
BÖLÜM BAŞKANI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

CV
Şebnem Özgen Özkaya
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özgen Özkaya
Bölümü Başkanı

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Aymen Balıkçı
Dr. Öğr. Üyesi Aymen Balıkçı
Bölüm Başkanı

ERGOTERAPİ

CV
Banu Öndeş
Dr. Öğr. Üyesi Banu Öndeş
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Demet Tekin
Dr. Öğr. Üyesi Demet Tekin
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

CV
Kadriye Nilay Genç
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Nilay Genç
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Melek Ersoy Cingi
Dr. Öğr. Üyesi Melek Ersoy Cingi
Öğretim Üyesi

EBELİK

CV
Naile Akıncı
Dr. Öğretim Üyesi Naile Akıncı
Öğretim üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Nermin Eroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Eroğlu
BÖLÜM BAŞKANI

HEMŞİRELİK

CV
Özen Esra Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Özen Esra Karaman
Öğretim Üyesi

EBELİK

CV
Sezen Sevdin
Dr. Öğr. Üyesi Sezen Sevdin
Öğretim Üyesi

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Yüksel Duygu Altıparmak
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Duygu Altıparmak
Öğretim Üyesi

EBELİK

CV
Hayriye Ercan
Öğr. Gör. Hayriye Ercan
Öğretim Elemanı

EBELİK

CV
Bahar Yalçın
Arş. Gör. Bahar Yalçın
Araştırma Görevlisi

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Canan Uzun
Arş. Gör. Canan Uzun
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK

CV
Çağdaş Işıklar
Arş. Gör. Çağdaş Işıklar
Araştırma Görevlisi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

CV
Gamze Çağla Dirgen
Arş. Gör. Gamze Çağla Dirgen
Araştırma Görevlisi

ERGOTERAPİ

CV
Gözde Ustamehmetoğlu
Arş. Gör. Gözde Ustamehmetoğlu
Araştırma Görevlisi

EBELİK

CV
Yağmur Şancı Çekingen
Arş. Gör. Yağmur Şancı Çekingen
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK

CV
Yasemin Dursun
Yasemin Dursun
Fakülte Sekreteri

CV
Tümünü Göster

Dekanın Mesajı

Sağlıklı ve kaliteli yaşamak, her bireyin hakkıdır. Sağlıklı bireylerin daha iyi eğitim aldıkları, daha iyi mesleklere sahip oldukları, sosyo-ekonomik düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu bilinmektedir.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir bilinçlenme olmuştur. İnsanlar, hastalanıp ilaç kullanmaktansa, iyi beslenip, hareket ederek, sağlıklı, mutlu, üretken, uzun ve kaliteli bir yaşamı tercih etmişlerdir.

Bunun sonucunda beklenen yaşam süresi uzamıştır. Bu süreçte, bireysel ve toplumsal düzeyde çabalar harcanmış, teorik ve uygulamalı birçok sağlık hizmeti sunulmuştur. Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, bir ekip halinde ortak amaç doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. İşte bu noktada, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nde yetişen profesyonellere fazlaca ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyacın sonucu olarak kurulan Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bölümleri açılmıştır. Fakültemizi tercih edecek öğrencileri, heyecanlı, güçlü ve dinamik Öğretim Üyesi kadrosu ile Fenerbahçe Üniversitesi’nde parlak bir gelecek beklemektedir.

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU DENİZHAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Tüm Haber ve Duyurular

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.