İçerikler

Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölümler

Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Hakkında

Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBUSIBER), siber-fiziksel sistemleri içeren modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasi, toplumsal, ekonomi, finans ve endüstri alanlarındaki etkilerine odaklanan disiplinler-arası bir araştırma merkezidir. Giderek artan bir şekilde uluslararası güvenlik ve diplomasinin ana gündemlerinden birini oluşturan siber-alanın politika ve yönetişim boyutlarına öncelikli olarak eğilmeyi hedeflemeyi amaçlayan Merkez, yeni gelişen teknolojiler, siber alan güvenliği ve yönetişimi, dijital ekonomi ve sosyal medya ile ilgili konularda disiplinler-arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak, uluslararası istikrar ve güvenliği arttırmak için normlar ve politika önerileri geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Müdürün Mesajı

İçinde yasadığımız dijital bilgi çağı, 18 yüzyılda, ekonomik ve siyasal yapılardaki köklü değişimin de etkisi ile tarım toplumunu sanayi toplumuna dönüştüren sanayi devriminin dördüncü ayağını oluşturmaktadır. İlk Sanayi Devrimi, su ve buhar gücünü kullanarak üretimi makineleştirirken, İkinci Sanayi Devrimi elektrik gücünü kullanarak seri-üretime geçilmesini sağlamış, Üçüncü Sanayi Devrimi ise elektronik tabanlı bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak üretimi otomatikleştirmiştir. Üçüncü Sanayi Devrimi’nin siber-fiziksel altyapısı üzerine inşa edilen Endüstri 4 olarak da anılan Dördüncü Sanayi Devrimi ise birbirine bağlı dijital sistemler, ağ iletişimi, makine öğrenimi ve büyük ölçekli veri analizi sayesinde yapay zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT), blockchain ve 5G gibi dijital bağlantılı ürün ve hizmetlerden, akıllı şehir ve fabrikalardan kendi kendini süren arabalara kadar giderek yaygınlaşan tam otomasyon dönemini başlatmıştır.

Siber-fiziksel sistemlerin altyapısına, nesnelerin internetine ve hizmetlerin internetine dayalı olarak gelişen Dördüncü Sanayi Devrimi, endüstrinin karşılaşacağı siber güvenlik risklerini bir yandan çarpıcı bir şekilde arttırırken, diğer yandan bilginin üretilmesi, işlenmesi, iletilmesi ve kullanılmasında devrimsel kolaylıklar sağlayarak ekonomi, finans ve üretim süreçlerinden ulusal ve uluslararası güvenlik ve diplomasiye, medya ve iletişimden toplumsal ilişkilere kadar modern hayatin hemen hemen her alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. Siber devrimin yarattığı bu çok-boyutlu dönüşümü ve bu dönüşümün etkilerini daha yakından anlamaya ilgi duyan tüm araştırmacı, uygulayıcı ve öğrencileri merkez faaliyetlerine katılmaya, birlikte düşünmeye ve üretmeye davet ediyoruz. 

Dr. Tuba Eldem

ETKİNLİKLER

Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ve açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahamet Bülbül’ün yaptığı Siber Alan Çalışmaları Semineri’nde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin uluslararası güvenlik, iletişim ve ekonomi alanlarındaki etkileri ele alınmıştır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuba Eldem’in siber alan çalışmalarının kapsamı ve içeriği hakkında yaptığı konuşmada siber alanın giderek devletler-arası bir rekabet ve güç mücadelesi alanı haline geldiğine değinirken, Bursa Teknik Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Burak Darıcılı, siber güçlerin ulusal siber güvenlik stratejilerini karşılaştırmış ve Rusya, Çin ve İran gibi bazı devletlerin izledikleri politikaların siber alanın parçalanması ve bölünmesine yol açacağını vurgulamıştır.  Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, son yıllarda gittikçe artan ve çoğu zaman sosyal medya aracılığı ile yayılan dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadelede medya okur-yazarlılığın öneminin altını çizerken, Bahçeşehir Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar, dünya ekonomisinin geleceği olarak tanımlanan blockchain sisteminin nasıl çalıştığı ve blockchain teknolojisinin ekonomi ve finans dünyasına getirdiği fırsatlar hakkında bilgi vermiştir.

HABERLER

Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Tuba Eldem’in “Between Multistakeholderism and Cyber Sovereignty: Understanding Turkey’s Cybersecurity Strategy” adlı çalışması, Scott N. Romaniuk and Mary Manjikian’in derlediği “Routledge Companion to Global Cyber-Security Strategy” adlı kitapta yayınlanmıştır.

https://www.routledge.com/Routledge-Companion-to-Global-Cyber-Security- Strategy/Romaniuk-Manjikian/p/book/9780367024239

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.