İçerikler

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölümler

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda 

Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (FBÜ TÖMER), Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metnini temel alarak yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere Türkçe eğitimi veren bir merkezdir. Bu kapsamda FBÜ TÖMER, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde belirlenmiş olan hususlar ile iş birliği içerisinde Türkiye’de eğitimini devam ettirmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek; duygu ve düşüncelerini Türkçe olarak aktarabilecek bir eğitim verme hedefi taşır. Öğrenciler, Türkçe eğitim programı sayesinde Türk toplumunun yaşayışını, kültürünü ve düşünce mirasını öğrenirler.

Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metninde vurgulandığı üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen öğrenciler ilk olarak seviye belirleme sınavına tabii tutulurlar. Öğrencinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ölçüldüğü seviye belirleme sınavından sonra ilgili metindeki sınıflandırmaya göre öğrenciler yeterlilik düzeyleri baz alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerinde toplam altı kur olmak üzere dil öğrenimine dahil edilirler. Öğrenciler, dört temel becerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) esas alındığı bir eğitim sistemi içerisinde yer alırlar. Teknolojik ürünler ile donatılmış olan Fenerbahçe Üniversitesinin Ataşehir Kampüsündeki dersliklerinde öğrenciler teknolojik ürünler ve seviyelerine uygun olarak hazırlanmış ders materyalleri ile Türkçe öğrenirler.

FBÜ TÖMER, yabancı uyruklu öğrencilere kişisel ve kamusal alanda, mesleki ve eğitim alanlarında kullanabilmeleri adına Türkçeyi öğreten bir merkezdir. Dil öğreniminin yanında öğrencinin Türkiye hakkında kültürel bilgiye sahip olması amaçlanır. Bu amacın gerçekleşebilmesi adına FBÜ TÖMER çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere Türkiye’yi tanıtır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla ve modern dil öğretim teknikleriyle Türkçeyi yabancı uyruklu öğrencilere öğretmeyi amaçlayan FBÜ TÖMER, öğrencilerin yeterlilik düzeyine göre Dil Yeterlilik Sertifikası hazırlayarak öğrencilerini mezun eder.

Kurslar ve Seviyeler

FBÜ TÖMER’de Türkçe eğitimi Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metnine uygun bir şekilde;

  • Başlangıç seviyesinde A1 ve A2
  • Orta seviyede B1 ve B2
  • İleriye seviyede C1 ve C2 olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır. 

Öğrencilerimiz

  • A1 seviyesinde;

Somut ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenir, günlük ifadeleri ve basit cümleleri anlayıp kullanabilir, kendilerini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir, kendileri hakkında sorulan sorulara yanıtlar verebilir.

  • A2 seviyesinde;

İlgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları anlayabilir, alışılagelmiş basit konularda ve durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

  • B1 seviyesinde;

Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkede karşılaştığı çoğu zorluğun üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarla kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.

  • B2 seviyesinde;

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir ve kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları anlayabilir. Bu seviyede öğrenci kendini karşısındaki konuşura akıcı bir şekilde ifade edebilir, anadili konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilir.

  • C1 seviyesinde;

Geniş çapta, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Türkçeyi toplumsal ve mesleki yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir.

  • C2 seviyesinde; 

Okuduğu ve duyduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Kendini anında, çok akıcı ve açıkça ifade edebilir. Çözümü güç olan konularda da ince anlam farklılıklarını vurgulayabilir.

KURSLARIMIZ

Kur Programı ve Ücretlendirme

SEVİYE

KUR

HAFTALIK DERS GÜNÜ

HAFTALIK DERS SAATİ

TOPLAM KURS SÜRESİ (HAFTA)

TOPLAM DERS SAATİ

KUR ÜCRETİ

 

Başlangıç

A1

4

20

5

100

250 USD

A2

4

20

5

100

250 USD

 

Orta

B1

4

20

5

100

250 USD

B2

4

20

5

100

250 USD

 

 

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.