İçerikler
FBU

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Ekonomi, Uluslararası Finans ve Bankacılık ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin yer aldığı ve ilk kez 2019/202...

Devamını Oku

İİBF Dekanı Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL / Fakülte Tanıtım Videosu

İİBF Dekanı Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL / Fakülte Tanıtım Videosu

Bölümler

Uluslararası Finans ve Bankacılık - İngilizce

Küreselleşme ile ekonomik ve finansal sınırların büyük ölçüde kaybolması ve finansal piyasaların birbiriyle bütünleşmesi sonucu uluslararası finans konularının anlaşılmasının önemi artmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucu uluslararası finansal piyasalarda çokuluslu şirketlerin ve yatırımcıların işlem boyutları yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu uluslararası finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmış ve gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde uluslararası finans konularına hakim işgücüne duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır.  Üniversitemizde dünya standartlarında dizayn edilen ve güncel konuları kapsayan "Uluslararası Finans ve Bankacılık" programı Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda bu alanda duyulan işgücü ihtiyacını iyi yetişmiş mezunları ile karşılayabilmek amacıyla kurulmuştur. Alanlarında uzman akademik kadrosu ve çağdaş müfredat ve ders içerikleriyle Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü sektöre nitelikli elemanlar kazandırmayı hedeflemektedir...

Bölüm Detayları

İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı programımızın amacı dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İngiliz Edebiyatı alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirerek ülkemizde çok farklı alanlarda duyulan İngilizceyi ve Batı kültürünü iyi bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaktır. Disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilme yetisi ile insana, olgulara, olaylara donanımlı ve karşılaştırmalı bakabilme yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.   Bu amaçla, 4 yıllık eğitim boyunca programımızda kültürün, edebiyatın ve dilin farklı açılarını inceleyen dersler sunulur. Bu derslerin arasında metin inceleme, çeviri, kuram, mitoloji, Amerikan Edebiyatı ve kültür çalışmaları gibi dersler vardır. İkinci bir yabancı dil dersi seçme şansına sahip öğrencilerimizin eğitimlerinin ileriki safhalarında diğer seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları alanlarda (çeviri, tiyatro, kuram, psikoloji gibi) uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Bu program yardımıyla öğrenciler Batı kültürünü farklı açılarıyla öğrenip çokdi...

Bölüm Detayları

Psikoloji

Psikoloji, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için bilimsel yöntemleri kullanarak zihinsel süreçlerle ilgilenen uygulamalı ve akademik bir disiplindir. Psikoloji bölümü, öğrenciyi psikolojideki uygulama alanlarının yanı sıra önemli teorik ve metodolojik bakış açıları hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı, disiplinler arası bir programdır. Psikoloji bölümü, yaşam boyu gelişim, öğrenme, güdüleme, deneyim, duygular, zeka, algı, biliş, sosyal davranış, tutumlar ve kişilik gibi temel davranışsal ve bilişsel süreçlerin nasıl olduğunu anlamak için eğitim, beceri ve bilgiyle donatılmış nitelikli psikologlar yetiştirilmesinde önemli bir katkı sağlamak amacındadır. Psikologlar, fiziksel ve zihinsel sağlıktan kaynaklanan veya biyolojik, davranışsal ve sosyal faktörler etkisiyle ortaya çıkan psikolojik sorunları ve davranış bozukluklarını değerlendiren, ayrıca bozuklukların önlenmesinde, sağlıklı davranışın teşvik edilmesinde ve kişilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayan meslek mensuplarıdır. B...

Bölüm Detayları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü her daim ülkemizin ve devlet kurumlarımızın nitelikli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamış, bunun yanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör alanlarının paralel bağlamda oluşmasına kaynaklık etmiş ve iç/dış politika oluşum sürecine katkılarını sunmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün yönetime, organizasyona, rasyonel düşünceye ve piyasaya dair her alanda uzman kadrolar yetiştirilmesi için tasarlanmış eğitimle entelektüel sermayemizin gelişmesine katkıda bulunarak, bu alandaki gelişmelerin talep ettiği derinlemesine bilgiye artan bir vurgu ile ilerlemeci ve iş gücü piyasasına hâkim bir bölüm olarak varlığını sürdürmektedir. Küresel alanlarda ve sınırları olmayan bu ağın içerisinde kamu ve özel sektöre hem politik ekonomi hem de uluslararası ilişkiler ve örgütler bağlamında yön verenlerin birçoğunun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olması bu bölümün global, ekonomik, toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemini g&oum...

Bölüm Detayları

Ekonomi - İngilizce

Toplumsal bilimler ailesinin en önemli üyelerinden olan Ekonomi veya İktisat toplum yaşantısının maddi boyutlarıyla ilgilenir. Her toplumda mevcut olan üretim, tüketim ve bölüşüm gibi ekonomik ilişkileri tarihsel ve teknik açıdan analiz eden ekonomi bilimi,matematiksel ve istatistiksel araştırma yöntemlerini en yoğun ve etkin kullanması bakımından, teknik yönü en güçlü toplumsal bilimdir. Bu özelliği nedeniyle, ekonominin “toplumsal bilimlerin kraliçesi” olduğu söylenir.   Teknik boyutun yanında, toplumsal organizasyonların oluşum ve gelişim süreçleriyle de ilgili olması bakımından ekonomi, antropoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi diğer sosyal disiplinlerle yakından bağlantılıdır.  Ekonomi biliminin araştırma nesnesinin toplumdaki ekonomik ilişkiler olması ve bu ilişkilerin çok boyutlu doğası, bilimin araştırma yönteminin de çoğulcu olmasını gerektirir. Bu nedenle, Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çoğulcu anlayışı yansıtan bir öğretim programı tasarlanmıştır. &Ou...

Bölüm Detayları

Akademik Kadro

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL
Dekan

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER

CV
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.

EKONOMİ

CV
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Öğretim Üyesi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Doç. Dr. Ayşe Dilara ALTIOK YILMAZ
Bölüm Başkanı

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK

CV
Doç. Dr. Çiğdem BOZ
Öğretim Üyesi

EKONOMİ

CV
Doç. Dr. Efe SIVIŞ
Öğretim Üyesi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Doç. Dr. Erdal ŞEN
Öğretim Üyesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

CV
Doç. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR
Öğretim Üyesi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Doç. Dr. Zeynep SELÇUK
Bölüm Başkanı

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Dr. Öğretim Üyesi Başak ÇÜN
Öğretim Üyesi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Dr. Öğretim Üyesi Engin DUMANLI
Öğretim Üyesi

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK

CV
Dr. Öğretim Üyesi Gökçe ÖZKILIÇCI
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğretim Üyesi Merve MAMACI
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğretim Üyesi Nihan KÖSEOĞLU
ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Prof. Dr. Sevinç Serpil AYTAÇ
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğretim Üyesi Tuba ELDEM
Öğretim Üyesi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Dr. Öğretim Üyesi Zühal ÖZBAY DAŞ
Öğretim Üyesi

EKONOMİ

CV
Arş. Gör. Alihan PASİN
Araştırma Görevlisi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

CV
Arş. Gör. Cennet SÜZME
Araştırma Görevlisi

Psikoloji

CV
Arş. Gör. Defne Arya GÜMÜŞLÜ
Araştırma Görevlisi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Arş. Gör. Ezgi AYDOĞAN
Araştırma Görevlisi

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK

CV
Arş. Gör. Güney AYDİN
Araştırma Görevlisi

EKONOMİ

CV
Arş. Gör. Merve HAZER YİĞİT
Araştırma Görevlisi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Gülcan KARĞIN
Fakülte Sekreteri

CV
Tümünü Göster

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.