İçerikler
FBU

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Uluslararası Finans ve Bankacılık ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin yer aldığı ve ilk kez 2019/2020 Eğitim Öğretim döneminde eğ...

Devamını Oku

İİSBF Dekanı Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL / Fakülte Tanıtım Videosu

İİSBF Dekanı Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL / Fakülte Tanıtım Videosu

Programlar

Ekonomi ve Finans - İngilizce

Günümüz rekabet koşullarında, mezunların başarılı olabilmeleri için geniş kapsamlı ve kuvvetli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi ve Finans Bölümü kaliteli bir eğitim programıyla öğrencilerine hem ekonomi hem de finans dallarında uzmanlaşma imkânı vermekte ve mezuniyet sonrası daha geniş bir yelpazede iş olanağına sahip olmalarını sağlamaktadır. Ekonomi ve Finans Programımızın amacı öğrencilere, teorinin uygulamayla desteklendiği bir eğitim programıyla, temel ekonomi ve finans bilgilerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve hem ekonomi hem de finans konularına hâkim, donanımlı mezunlar yetiştirmektir.  Ekonomi ve Finans Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz disiplinler arası bir yaklaşımla farklı bakış açılarına sahip olarak iş ve araştırma dünyasına katkıda bulunacaklardır. Ekonomi ve Finans Bölümü, değişen dünyanın gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu uluslararası arenada da kabul gören teknolojiye hâkim, üretken, yenilik&cce...

Detaylar

İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İngiliz Edebiyatı alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirerek ülkemizde çok farklı alanlarda duyulan İngilizceyi ve Batı kültürünü iyi bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaktır. Disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilme yetisi ile insana, olgulara, olaylara donanımlı ve karşılaştırmalı bakabilme yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, 4 yıllık eğitim boyunca programımızda kültürün, edebiyatın ve dilin farklı açılarını inceleyen dersler sunulur. Bu derslerin arasında metin inceleme, çeviri, kuram, mitoloji, Amerikan Edebiyatı ve kültür çalışmaları gibi dersler vardır. İkinci bir yabancı dil dersi seçme şansına sahip öğrencilerimizin eğitimlerinin ileriki safhalarında diğer seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları alanlarda (çeviri, tiyatro, kuram, psikoloji gibi) uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Bu program yardımıyla öğrencilerimiz Batı kültürünü farklı açılarıyla öğrenip çok disiplinl...

Detaylar

Psikoloji (Türkçe/İngilizce)

Psikoloji, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için bilimsel yöntemleri kullanarak zihinsel süreçlerle ilgilenen uygulamalı ve akademik bir disiplindir. Psikoloji bölümü, öğrenciyi psikolojideki uygulama alanlarının yanı sıra önemli teorik ve metodolojik bakış açıları hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı, disiplinlerarası bir programdır. Psikoloji bölümü, yaşam boyu gelişim, öğrenme, güdüleme, deneyim, duygular, zeka, algı, biliş, sosyal davranış, tutumlar ve kişilik gibi temel davranışsal ve bilişsel süreçlerin nasıl olduğunu anlamak için eğitim, beceri ve bilgiyle donatılmış nitelikli psikologlar yetiştirilmesinde önemli bir katkı sağlamak amacındadır. Psikologlar, fiziksel ve zihinsel sağlıktan kaynaklanan veya biyolojik, davranışsal ve sosyal faktörler etkisiyle ortaya çıkan psikolojik sorunları ve davranış bozukluklarını değerlendiren, ayrıca bozuklukların önlenmesinde, sağlıklı davranışın teşvik edilmesinde ve kişilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayan meslek mensuplarıdır. B&o...

Detaylar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü her daim ülkemizin ve devlet kurumlarımızın nitelikli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamış, bunun yanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör alanlarının paralel bağlamda oluşmasına kaynaklık etmiş ve iç/dış politika oluşum sürecine katkılarını sunmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün yönetime, organizasyona, rasyonel düşünceye ve piyasaya dair her alanda uzman kadrolar yetiştirilmesi için tasarlanmış eğitimle entelektüel sermayemizin gelişmesine katkıda bulunarak, bu alandaki gelişmelerin talep ettiği derinlemesine bilgiye artan bir vurgu ile ilerlemeci ve iş gücü piyasasına hâkim bir bölüm olarak varlığını sürdürmektedir. Küresel alanlarda ve sınırları olmayan bu ağın içerisinde kamu ve özel sektöre hem politik ekonomi hem de uluslararası ilişkiler ve örgütler bağlamında yön verenlerin birçoğunun siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olması bu bölümün global, ekonomik, toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemini g&oum...

Detaylar

Yönetim Bilişim Sistemleri - İngilizce

Günümüz dünyasında, ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalar arasında sıkı bir rekabet vardır. Bu rekabet ortamında, firmalar öne geçebilmek için üretimi, iş süreçlerini ve karar alma sistemlerini otomasyon ile verimli hale getirmek zorundadırlar. Otomasyon sayesinde, firmalar maliyetlerini azaltırken, hızı ve müşteri memnuniyetlerini artırabilirler. Aynı zamanda, topladıkları veriler ile anlık ve geleceğe yönelik olarak doğru kararlar alabilirler.    Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün temel görevi, otomasyon süreçlerini geliştirmek ve yönetmektir. Bunun için Bilgisayar ile İşletme alanına ihtiyaç duyulur.  Örneğin, bir hava yolu firmasından bilet alırken internet tabanlı bir otomasyon sistemi gerekir ama işletme bilgisi sayesinde finansal ve ürüne yönelik pazarlama teknikleri ile firmanızı karlı hale getirebilirsiniz.    Bölümümüz, bilgisayar ve işletme alanlarını kapsayacak şekilde 4 yıllık ve İngilizce eğitim diline sahip olan bir bölümd&u...

Detaylar

Akademik Kadro

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL
Dekan

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER

CV
Prof. Dr. M. Emin ARAT
Öğretim Üyesi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

EKONOMİ

CV
Prof. Dr. Sevinç Serpil AYTAÇ
Bölüm Başkanı

PSİKOLOJİ

CV
Doç. Dr. Ayşe Dilara ALTIOK YILMAZ
Bölüm Başkanı

ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK

CV
Doç. Dr. Tuba ELDEM
Bölüm Başkanı

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Prof. Dr. Fazlı YILDIRIM
Bölüm Başkanı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

CV
Doç. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR
Bölüm Başkanı

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Prof. Dr. Çiğdem BOZ
Bölüm Başkanı

EKONOMİ VE FİNANS

CV
Doç. Dr. Efe SIVIŞ

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Doç. Dr. Erdal ŞEN
Öğretim Üyesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Alp Giray KAYA
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÇÜN
Öğretim Üyesi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Buket ALKAN
Öğretim Üyesi

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Engin HENGİRMEN
Öğretim Üyesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ÖZKILIÇCI
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Merve MAMACI
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Merve Hazer YİĞİT
Öğretim Üyesi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Dr. Öğr. Üyesi Nihan KÖSEOĞLU
ÖĞRETİM ÜYESİ

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEN TUNCA
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Petek AKMAN ÖZDEMİR
Öğretim Üyesi

PSİKOLOJİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Serhat UYURKULAK
Öğretim Üyesi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÖZBAY DAŞ
Öğretim Üyesi

EKONOMİ

CV
Arş. Gör. Alihan PASİN
Araştırma Görevlisi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

CV
Arş. Gör. Defne Arya GÜMÜŞLÜ
Araştırma Görevlisi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Arş. Gör. Engin YÜZAKI
Araştırma Görevlisi

PSİKOLOJİ

CV
Arş. Gör. Güney AYDIN
Araştırma Görevlisi

EKONOMİ

CV
Arş. Gör. Osman Raşid BEYHAN
Araştırma Görevlisi

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CV
Arş. Gör. İnci GÜREL
Araştırma Görevlisi

PSİKOLOJİ

CV
Arş. Gör. Yavuz Selim KARABURUN
Araştırma Görevlisi

EKONOMİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYDIN GÖK
Öğretim Üyesi

EKONOMİ VE FİNANS

CV
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DENİZ DERVİŞEN
Öğretim Üyesi

EKONOMİ VE FİNANS

CV
Dr. Öğr. Üyesi Berkay ÜSTÜN
Öğretim Üyesi

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI

CV
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Demirkılıç
Öğretim Üyesi

EKONOMİ VE FİNANS

CV
Tümünü Göster
Tüm Haber ve Duyurular

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.