İçerikler
FBU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, ortak bir amaç doğrultusunda ve multidisipliner çalışmala...

Devamını Oku

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu

Programlar

Beslenme ve Diyetetik

Ülkemizde 50 yıllık bir geçmişi olan diyetisyenlik, yüzyılın en prestijli mesleklerinden biridir. Günümüzde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde beslenmenin, hastalıkların tedavisinde diyetin önemi çok iyi anlaşılmıştır. Diyetisyenler, anne karnından başlayarak büyümenin sağlanmasında, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, hastalıkların tedavisinde bilimsel verileri kullanarak beslenme ve diyet önerileri yapan, programlar geliştiren, toplumu beslenme konusunda bilinçlendiren meslek grubudur. Beslenme ve Diyetetik Bölümü; iletişimi güçlü, yaratıcı, üretken, bilimsel açıdan donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünen, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterliliğe ve duyarlılığa sahip, etik ilkelere ve evrensel değerlere bağlı, ülke çapında öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik Bölüm...

Detaylar

Ebelik

Ebeler yaşama sağlıklı başlangıçta aile ve kadının yaşam ortağıdır. Dünya Sağlık Örgütü ebeyi, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlanmaktadır.  Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren Ebelik Bölümünden mezun olan öğrencilerimize “Ebe” unvanı verilmektedir. Bölümümüz, ebelik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılmış, bilimdeki hızlı değişimlere ayak uyduran, birey aile ve toplumun değerlerine saygılı, ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunan, eleştirel düşünen, problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek uygulamalarını kanıta dayandıran girişimci, uygulayıcı, eğitici ve lider ebeler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız, temel sağlık hizmeti verilen tüm kurumlar, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, yataklı tedavi kurumlarında doğum ve jine...

Detaylar

Ergoterapi

Ergoterapi, bireylerin yaşamları boyunca günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını geliştirmeyi ve sürdürmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda bireylerin, toplulukların ve toplumların sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedef edinmiş uluslararası alanda tanınan bir sağlık mesleğidir. Dünyada köklü bir geçmişe sahip olan ergoterapi ülkemizde yakın zamanda gelişmeye başlamış ve yeni bir istihdam alanı oluşturmuştur.Ergoterapi Bölümümüz bilimsel gelişmeleri takip eden, evrensel değerlere saygılı, bilgi, beceri ve iletişimi güçlü, etik kurallara bağlı, üretken, yenilikçi, vizyon ve misyon sahibi ergoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, ergoterapist olarak fiziksel, duyusal, kognitif, mental vb. problemi olan her yaştan birey ile hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, ev bakımı programlarında, toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, gündüz bakım evlerinde ve daha birçok alanda çalışabi...

Detaylar

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisti; her yaşta görülebilen iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi, söz konusu bozukluklarının önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu gerçekleştiren ve bilimsel çalışılması konusunda yetkin, sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık meslek elemanıdır. Dil ve konuşma terapisi mesleği dünyada en çok tercih edilen sağlık meslekleri arasında yer almaktadır ve ülkemizde de yeni bir meslek olması nedeniyle bu bölümden mezun olan öğrenciler istihdam konusunda herhangi bir sorun yaşamamaktadır. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümümüz; mesleki yeterlik ve uygulama tecrübesi kazanmış, alanında en son teknoloji ve yaklaşımları takip eden, ekip çalışmasına inanan, mesleki etik değerlerine sahip dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan öğrencilerimize “Dil ve Konuşma Terapisti” unvanı verilmekte...

Detaylar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Türkçe / İngilizce

Sağlık bilincinin artması ile beklenen yaşam süresi uzamıştır. Bu doğrultuda doğumdan ölüme kadar olan süreçte yapılacak tüm sağlık uygulamaları daha çok önem kazanmıştır. Tüm dünyada dikkat edilen sağlıklı ve uzun yaşam kavramı; koruyucu, tedavi edici ve performans geliştirici olan fizyoterapistlerin, aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslek grubu haline gelmesine neden olmuştur.  Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü; her yaşta insan sağlığı için çalışan, hastaların ağrıyı yönetmelerine ve hastalıkların önlenmesine destek sağlayan, fonksiyonel kapasiteyi arttırmayı hedefleyen, koruyucu rehabilitasyon prensiplerini ve sağlığın geliştirilmesi kavramını ilke edinmiş, araştırmacı, disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilen sağlık profesyonelleri olan fizyoterapistleri yetiştirmeyi ve topluma kazandırmayı hedeflemektedir. Bölümümüzde temel bilgiyi edinmiş, klinik becerileri gelişmiş, analitik düşünme tutumu ile evrensel bilgiye ulaşıp, geliştirip yepyeni üretimlerde bulunabilecek,...

Detaylar

Hemşirelik - Türkçe / İngilizce

Çağdaş sağlık sistemi içinde hemşirelik; insan gereksinimlerini tanıyan, empati kurabilen, eleştirel düşünen, kendine güvenen, özverili, hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, kanıta dayalı bilgiye ulaşarak bakımına yansıtan, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, bağımsız karar verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, hastalık halinde iyileştiren, ideal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmayı hedefleyen, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.  Nüfusun artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler, gereksinimlerin farklılaşması sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden olmuş ve hemşireliği çağımızın en çok aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir.  Hemşirelik Bölümü; teknolojiyi ve bilgiyi kullanabilen, ekip çalışmasına inanan, bütüncül bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, bireyin ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren ulusal ve uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşireleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ün...

Detaylar

Akademik Kadro

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU
DEKAN

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Prof. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN
Dekan Yardımcısı

HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Baha NACİ
Dekan Yardımcısı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON (İngilizce)

CV
Prof. Dr. Arzu ÖZDİNÇLER
Bölüm Başkanı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON

CV
Doç Dr. Gül DİKEÇ
Bölüm Başkanı

HEMŞİRELİK

CV
Doç. Dr. Başar ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU
Bölüm Başkanı

HEMŞİRELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Sinem DİNMEZ
Bölüm Başkanı

EBELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ELMALI ŞİMŞEK
Bölüm Başkanı

HEMŞİRELİK (İngilizce)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Melike Şeyma DENİZ
Bölüm Başkanı

BESLENME ve DİYETETİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Anıl TOSUN
Bölüm Başkanı

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ferit AKKURT
Bölüm Başkanı

ERGOTERAPİ

CV
Prof. Dr. Ahmet Murat BÜLBÜL
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Prof. Dr. Hatice Seval PEHLEVAN
Öğretim Üyesi

ERGOTERAPİ

CV
Doç. Dr. Dilber KARAGÖZOĞLU COŞKUNSU
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERSOY CİNGİ
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Duygu AKTAR REYHANİOĞLU
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Doç. Dr. Ceki PALTURA
Öğretim Üyesi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Nilay GENÇ
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Naile AKINCI
Öğretim üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Sezen SEVDİN
Öğretim Üyesi

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur ŞANCI
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Merve KIYMAÇ SARI
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp SEZER
Öğretim Üyesi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKKURT
Öğretim Üyesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Öykü ALTINOK
Öğretim Üyesi

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Bengi ÇETİNER
Öğretim Üyesi

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Negarin AKBARİ
Öğretim Üyesi

HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)

CV
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Oğul
Öğretim Üyesi

EBELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Bursa
Öğretim Üyesi

EBELİK

CV
Öğr. Gör. Safiye TEKKELİ
Öğretim Görevlisi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

CV
Öğr. Gör. Hayriye ERCAN
Öğretim Görevlisi

EBELİK

CV
Öğr. Gör. Çağdaş IŞIKLAR
Öğretim Görevlisi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Öğr. Gör. Selen AYDÖNER
Öğretim Görevlisi

ERGOTERAPİ

CV
Öğr. Gör. Melek KILIÇ
Öğretim Görevlisi

EBELİK

CV
Dr. Öğr. Üyesi Nurten TİRYAKİ
Öğretim Elemanı

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

CV
Dr. Öğr. Üyesi Mine SEYYAH
Öğretim Üyesi

ERGOTERAPİ

Arş. Gör. Bahar YALÇIN
Araştırma Görevlisi

BESLENME VE DİYETETİK

CV
Arş. Gör. Batuhan ÖKTE
Araştırma Görevlisi

DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ

CV
Arş. Gör. Canan UZUN
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK

CV
Arş. Gör. Ezgi GÜL
Araştırma Görevlisi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İngilizce)

CV
Arş. Gör. Gamze Çağla DİRGEN
Araştırma Görevlisi

ERGOTERAPİ

CV
Arş. Gör. Gizem ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)

CV
Arş. Gör. Eslem KURUL
Araştırma Görevlisi

EBELİK

CV
Arş. Gör. Melike Nur ÖZEN
Araştırma Görevlisi

BESLENME ve DİYETETİK

CV
Arş. Gör. Gizem KAYA
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK

CV
Arş. Gör. Rukiye KÖKKIZ
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK

CV
Arş. Gör. Cansu NİRGİZ
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK

CV
Arş. Gör. Merve ÖZGÖLET
Araştırma Görevlisi

HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)

CV
Arş. Gör. Nergis YILMAZ
Araştırma Görevlisi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Arş. Gör. Fatih Aykut ÇAVDAR
Araştırma Görevlisi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (Türkçe)

CV
Arş. Gör. Engin Çağlar
Araştırma Görevlisi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (İngilizce)

CV
Arş. Gör. Emine Nur ÇALIMLI CELEP
Araştırma Görevlisi

EBELİK

CV
Arş. Gör. Dilara BAŞER
Araştırma Görevlisi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

CV
Tümünü Göster
Tüm Haber ve Duyurular

Sitede kullanılan tüm içerikler Fenerbahçe Üniversitesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemize giriş yaparak çerezlere onay vermiş durumdasınız. Çerez ayarlarının değiştirilmesi konusunda detaylı bilgi almak ve Çerez Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.